Kłoda z własną siłownią plenerową

Spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce, ufundowała ogólnodostępną siłownię plenerową mieszkańcom wsi Kłoda. 21 października, w obecności m.in. Wójta Gminy Szydłowo, Dariusza Chrobaka, Sołtys sołectwa Kłody, Anny Skuzy, radnego Rady Powiatu w Pile, członka Zarządu Powiatu, Mirosława Pierko oraz Prezesa Zarządu Altvater Piła, Dariusza Mikołajczyka odbyła się uroczystość przekazania tej sportowej instalacji.

Eko-siłownia ENERIS dla dobrej kondycji Kłody

Założeniem nowopowstałej siłowni plenerowej jest promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Kłody. Plac ćwiczeń został wyposażony w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dorosłych oraz seniorów. Każda z czterech ustawionych na placu nowoczesnych maszyn wyposażona jest w kilka funkcjonalności, umożliwiających wykonywanie różnorodnych ćwiczeń rozwijających różne partie mięśni. Dzięki temu mieszkańcy Kłody mają do dyspozycji sprzęt znany z tradycyjnych siłowni: motyl, słup, wahadło, biegacz, twister, odwodziciel, steper oraz orbitrek. Na każdej z maszyn umieszczona jest instrukcja wskazująca właściwy sposób wykonywania ćwiczeń, co zapewnia efektywną, a  przede wszystkim bezpieczną aktywność fizyczną.

– Plenerowa siłownia w Kłodzie to kolejny przykład zaangażowania Altvater Piła w rozwój społeczności lokalnej – tym razem fizyczny. Mam nadzieję, że otwarta 21 października instalacja umożliwi nie tylko trening, ale będzie jednocześnie nowym miejscem spotkań i przyczyni się do integracji lokalnej. W przyszłym roku planujemy uzupełnienie siłowni o plansze edukacyjne na temat ochrony środowiska – zapowiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła.

Plenerowa siłownia w Kłodzie będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz turystów przez cały rok. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy zapoznać się z instrukcjami umieszczonymi na maszynach.

Marta Czerwińska
ENERIS

kloda_z_silownia01

kloda_z_silownia02