Koalicja Obywatelska o swoich planach w powiecie pilskim

Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Pile już odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Piły, a w tym tygodniu czeka to samo radnych powiatu pilskiego. Pierwsza sesja Rady Powiatu w Pile kadencji 2018-2023 odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w MDK. O tym, kto będzie rządził tego dziś nie wiemy, natomiast wiemy jakie plany ma Koalicja Obywatelska, która w wyborach powiatowych uzyskała 9 mandatów, o dwa mandaty mniej niż Porozumienie Samorządowe.

– Nie wiemy jak rozstrzygną się losy Rady Powiatu w Pile, jakie ustalenia zapadną. Kto będzie Starostą, jak będzie wyglądał nowy zarząd. W imieniu radnych Koalicji Obywatelskiej chcielibyśmy zapewnić Państwa, że dochowamy starań, aby troska o najwyższe standardy towarzyszyła od samego początku kadencji 2018-2023 – mówi Rafał Zdzierela, który uzyskał największą ilość głosów (3 069) w wyborach do Rady Powiatu w Pile. – Jeśli chodzi o rozmowy koalicyjne, to nie są one prowadzone przez radnych, tylko wyżej. Na dziś nie ma żadnego rezultatu stąd też, jako radni deklarujemy, że jesteśmy gotowi odczytując oczekiwania mieszkańców, którzy oddali głosy podczas ostatnich wyborów do współpracy. Nie za wszelką cenę, ale doprowadzić do tego, aby kilka stron (3 ugrupowania) współrządziło w powiecie. Chcemy, aby wróciła normalność. Jeśli się nie uda nam porozumieć z innymi środowiskami wykorzystamy nasze nowe uprawnienia, które ustawodawca nam przekazał w zakresie kontroli.

Przewodniczącym Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Powiatu w Pile będzie Rafał Zdzierela, wiceprzewodniczącym Paweł Jarczak, a skarbnikiem Małgorzata Karwacka.

(SE)

koalicja_obywatelska01

koalicja_obywatelska02