Kolejna konferencja w pilskiej Szkole Policji

Kolejna_konferencja

Już w najbliższy wtorek, tj. 27 lutego, w Szkole Policji w Pile odbędzie się konferencja pt. „Stosowanie środków o charakterze probacyjnym – dozór elektroniczny”, w której udział wezmą przedstawiciele służb mundurowych, sądownictwa i prokuratury.

Celem konferencji jest przedstawienie zasad funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce oraz możliwości wykorzystania informacji w nim gromadzonych, na potrzeby zadań realizowanych przez policjantów służby kryminalnej. Konferencja dedykowana jest głównie policjantom realizującym czynności operacyjno – rozpoznawcze, a do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni: Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego, przedstawiciele Służby Więziennej i instytucji naukowych, a także prokuratorzy, sędziowie oraz kuratorzy sądowi

SP/Paulina Politowska