Kolejna prospołeczna inwestycja w spółce GWDA

W trosce o komfort życia mieszkańców miasta Piły oraz pracowników spółki GWDA ukończyliśmy kolejną inwestycją mającą na celu redukcję potencjalnych uciążliwości odorowych z instalacji oczyszczalni.

System antyodorowy dla punktów zlewczych oczyszczalni umożliwia ciągłą i automatyczną neutralizację gazów naturalnie powstających w ściekach, uniemożliwiając ich przedostanie się do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze tłoczone jest za pomocą wentylatora do komory mokrej, gdzie oczyszczane jest z wszelkiego rodzaju pyłów i emulsji oraz osiąga wstępną wilgotność. Następnie powietrze przepuszczane jest przez złoże biofiltra zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Na złożu następuje pochłanianie zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja. Złoże jest okresowo zraszane bieżącą wodą i w ten sposób utrzymuje wymaganą wilgotność. Do wody dozowane są niezbędne do rozwoju mikroflory pożywki i enzymy. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

Źródło: GWDA sp. z o. o. w Pile

kolejna_prospoleczna1_01

kolejna_prospoleczna1_02