Kolejne dwie inwestycje na Pomorzu Zachodnim w realizacji

Podpisaliśmy umowy na realizację odcinka drogi ekspresowej S10 Cybowo – Łowicz Wałecki oraz obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22. Obie inwestycje będzie realizowała w formule Projektuj i buduj firma Budimex. Pierwsza umowa dotyczy odcinka eski o długości 16 km i wartości 592,17 mln zł, a druga obwodnicy o długości 4,5 km i wartości 54,98 mln zł.

 

To kolejna czwarta i piąta umowa na realizację nowych dróg zawarta w województwie zachodniopomorskim w tym roku. W najbliższych miesiącach planowane jest jeszcze zawarcie kolejnych siedmiu kontraktów na Pomorzu Zachodnim, na pozostałe pięć odcinków drogi S10 Szczecin – Piła oraz na dwie obwodnice, Wałcza na DK22 i Stargardu na DK20.

 

S10 Szczecin – Piła – trzecia umowa na realizację

 

W maju podpisaliśmy umowy na pierwsze dwa spośród ośmiu odcinków realizacyjnych S10 od Szczecina do Piły o łącznej długości 113 km. Zawierana dzisiaj umowa na odcinek Cybowo – Łowicz Wałecki sprawia, że wartość podpisanych umów na S10 wynosi już 1,8 mld zł, a długość odcinków to 51,7 km. Dla kolejnych pięciu odcinków trwają jeszcze formalności przetargowe. Najbliższe podpisania umów są odcinki Recz – Cybowo oraz Wałcz (Witankowo) – Piła, gdzie już zakończyły się czynności kontrolne Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Dla odcinka Stargard – Suchań czekamy jeszcze na zakończenie kontroli UZP. Natomiast w przetargach na odcinki Szczecin Kijewo – Zdunowo oraz Łowicz Wałecki – Piecnik wykonawcy wnieśli skargi do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, przez co umowy na ten odcinki będą podpisywane jako ostatnie.

 

Terminy realizacyjne

 

Budowa drogi S10 zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

 

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

 

S10 Cybowo – Łowicz Wałecki

 

Odcinek ten będzie stanowił obwodnicę Kalisza Pomorskiego omijając od północy miasto i rozpocznie się przed węzłem Cybowo (patrząc od strony Stargardu). W pobliżu tego węzła planowana jest budowa obwodu utrzymania drogi. Od tego miejsca nowa S10 będzie odchodzić w kierunku północnym od obecnej DK10 omijając Cybowo. Na tym fragmencie zaplanowano realizację pary MOP Cybowo. Na przecięciu z DW175 zaplanowana jest budowa węzła drogowego Kalisz Pomorski. Dalej trasa na wschód od Krężna zbliża się do obecnego przebiegu DK10. Odcinek realizacyjny kończy się przed węzłem drogowym Łowicz Wałecki.

 

W ramach inwestycji przewidziano budowę 16 obiektów mostowych – pięciu wiaduktów drogowych, czterech przejść górnych dla zwierząt i siedmiu przejść dolnych oraz 24 przepustów dla płazów i małych zwierząt.

 

Ruch tranzytowy w 2027 roku zostanie wyprowadzony z Rusinowa

 

Nowy przebieg DK22 ominie miejscowość od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy drogi krajowej.

 

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID. Na realizację samych robót budowlanych przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r. Za realizację inwestycji będzie odpowiadać zielonogórski oddział GDDKiA.

 

Nowa jakość na całej DK22 w województwie zachodniopomorskim

 

Na DK22 w województwie zachodniopomorskim powstaną łącznie cztery obwodnice w ramach Programu Budowy 100 obwodnic. Ale oprócz obwodnic planowana jest również przebudowa odcinków między nimi. W maju ogłosiliśmy przetarg na przebudowę pierwszego z nich, Ostrowiec – Szwecja, o długości 3,5 km. W przygotowaniu są również odcinki szlakowe od granicy z województwem lubuskim do Wałcza (granica województwa – Człopa oraz Człopa – Wałcz z wyłączeniem obwodnicy Rusinowa). Dla tych odcinków, o łącznej długości 30 km, przygotowywane są projekty budowlane zakładające ich pełną przebudowę z podniesieniem nośności drogi do 11,5 ton/oś, przebudową skrzyżowań i budową ścieżek pieszo-rowerowych.

 

Program budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

 

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic, poza obwodnicą Rusinowa, znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. W budowie jest obwodnica Gryfina w ciągu DK31 (zakończenie planowane w IV kwartale tego roku) oraz Szczecinka w ciągu DK20 (zakończenie planowane w II kwartale przyszłego roku). W lutym tego roku podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szwecji w ciągu DK22.

 

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 został opracowany projekt budowlany i w ubiegłym roku uzyskana decyzja ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).

 

Trwają przetargi na realizację obwodnic Wałcza na DK22 i Stargardu na DK20. Dla obwodnicy Wałcza jest już wybrany wykonawca, do podpisania umowy brakuje jeszcze zakończenia kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z kolei dla obwodnicy Stargardu na wybór oferty najkorzystniejszej wpłynęło dowołanie jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. W tym roku planowany jest przetarg na obwodnicę Złocieńca w ciągu DK20. Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22, która jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu 100 obwodnic uzyskała decyzję środowiskową, będą prowadzone dalsze prace przygotowawcze.

 

Video : https://www.youtube.com/watch?v=tXAz4HewQRo&t=1s

 

Źródło: GDDKiA Oddział Szczecin