Kolejne umowy patronackie podpisane

19 kwietnia w sali senackiej PWSZ w Pile odbyło się podpisanie umów patronackich między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile.  Sygnatariuszami umów byli: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Rektor PWSZ w Pile Donat Mierzejewski oraz Dyrektorzy Szkół: Jacek Sikorski i Stanisław Ciołek.

– Żyjemy w strefie innowacji. Ta innowacja trafia na rynek pracy i potrzebujemy bardziej kompetentnego pracownika. Czy to będzie technik, czy uczeń, który skończy szkołę branżową pierwszego stopnia, czy inżynier.  Naszą wartością dodaną będzie to że będzie się mówić w szkołach ponadgimnazjalnych, że warto u nas studiować kierunki zawodowe, że warto być inżynierem i wiązać się z lokalnym rynkiem pracy. To jest główna idea podpisywania tych umów patronackich – mówi prof. Donat Mierzejewski – rektor PWSZ w Pile.

Umowy patronackie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a szkołami ponadgimnazjalnymi budują płaszczyznę współpracy między tymi placówkami w zakresie rozwoju i promowania kształcenia zawodowego. Porozumienie daje szkołom szansę na wsparcie metodyczne i programowe podczas realizacji jej celów dydaktycznych. Stwarza możliwości korzystania z laboratoriów i pracowni specjalistycznych uczelni, udziału młodzieży w seminariach i konferencjach akademickich, umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Otwiera się też pole do współdziałania samorządów studenckiego i szkolnego oraz do wspólnych przedsięwzięć w celu popularyzacji nauki i działalności kulturalnej.

Z PWSZ umowy mają podpisane takie szkoły jak: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, PCE, CKZiU Wyrzysk, ZSP Łobżenica. Szkoły Powiatu Pilskiego mają podpisanych łącznie 20 umów z sześcioma uczelniami wyższymi.  PWSZ w Pile, Politechnika Poznańska, Politechnika Koszalińska, UAM Poznań, WSB w Pile, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Sebastian Daukszewicz

kolejne_umowy_patronackie00

kolejne_umowy_patronackie15 kolejne_umowy_patronackie01 kolejne_umowy_patronackie02 kolejne_umowy_patronackie03 kolejne_umowy_patronackie04 kolejne_umowy_patronackie05 kolejne_umowy_patronackie06 kolejne_umowy_patronackie07 kolejne_umowy_patronackie08 kolejne_umowy_patronackie09 kolejne_umowy_patronackie10 kolejne_umowy_patronackie11 kolejne_umowy_patronackie12 kolejne_umowy_patronackie13 kolejne_umowy_patronackie14