Kolejny samochód dla Policji od Gminy Piła

Kolejny_samochod_dla_Policji

18 września o bezpieczeństwie rozmawiał z mieszkańcami Piły Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Batkowski podczas Debaty Społecznej, w której udział wzięli także Wojewoda Wielkopolski i Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski.

Tego samego dnia w gabinecie Prezydenta zostało podpisane porozumienie mające realny wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa w naszym mieście. Mocą porozumienia Gmina Piła przeznaczy środki finansowe w wysokości 36 tys. zł na zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile. Podpisując porozumienie Komendant Wojewódzki przyznał, iż „współpraca z samorządem w Pile jest wyjątkowo efektywna, co przekłada się na bezpieczeństwo w Pile.”

To już kolejne wsparcie KPP w Pile, takie wsparcie otrzymały także inne służby w Pile m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna w Pile, Powiatowa Straż Pożarna w Pile, Szpital Specjalistyczny w Pile.

UM Piła