Kolejny samochód pożarniczy z Wielkopolski dla Mołdawii

W poniedziałek 18 marca 2024 r. Gmina Łęka Opatowska przekazała specjalny samochód pożarniczy przedstawicielom mołdawskiej Gminy Izvoare. Umowę darowizny podpisali Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, Burmistrz Gminy Izvoare Vladimir Zgavordei oraz Przemysław Musiałkowski – Dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii. W wydarzeniu udział wzięli również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Mołdawii w RP Igor Bodiu.

 

Przekazanie wozu strażackiego jest kolejnym wspólnym działaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach realizacji projektu transferu polskich doświadczeń funkcjonowania OSP do Mołdawii. Dzięki niemu w mołdawscy samorządowcy w czasie wizyt studyjnych w Wielkopolsce poznają mechanizmy funkcjonowania systemu OSP, nawiązują relacje i realizują wspólne ćwiczenia pożarnicze z wielkopolskimi OSP. Ważnym elementem jest przekazywanie najbardziej zaangażowanym mołdawskim gminom sprawnych, ale wycofywanych z użytku przez wielkopolskie OSP, samochodów pożarniczych.

 

– Kolejne przekazanie wozu strażackiego to efekt współpracy rożnych szczebli organizacji i samorządów. Bardzo cieszymy się, że  możemy przekazać nasze doświadczenie i pomoc tym, którzy podążają tą samą drogą rozwoju. Rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych trwa od kilku lat i do tej pory kilka wozów strażackich trafiło do Mołdawii gdzie formuje się Ochotnicza Straż Pożarna. Gmina Łęka Opatowska przystając na pomysł przekazania wozu dała dobry przykład, dzięki któremu mam nadzieję kolejne wozy i sprzęt z Wielkopolski trafi na Mołdawię poprawiając możliwości niesienia pomocy przez miejscowych Strażaków. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Warto przypomnieć, że do mołdawskiej gminy Zubresti, 13 lutego br. przekazała Miasto i Gmina Rychwał. Warto podkreślić, że aby standard dojazdu strażaków w ciągu 15 min. funkcjonował na terenie Mołdawii konieczne byłoby powołanie ok. 120 jednostek OSP. W związku z tym potrzebne będzie dalsze wsparcie Województwa Wielkopolskiego i dołączenie do projektu innych polskich regionów. Przekazane auto to specjalny samochód pożarniczy typu średniego GBA  2,5/16 na podwoziu STAR 244  i zabudowie JELCZ, rok produkcji 1984. Auto posiada zbiornik wody 2500 l oraz autopompę o wydajności 1600 l/min., a także działko wodne o wydajności 1600 l/min. umiejscowione na dachu pojazdu. Dzięki ofiarności władz gminy Łęka Opatowska i druhów ze wszystkich OSP z jej terenu auto zostało wyposażone w urządzenia i narzędzia niezbędne w funkcjonowaniu ochotniczej drużyny strażackiej.

 

Miejscowość Izvoare leży w Regionie Rozwoju Północ, z którym Województwo Wielkopolskie realizuje inicjatyw współpracy międzynarodowej od 2014r. Miejscowość Izvoare została wytypowana jako odbiorca samochodu pożarniczego przez Przedstawicielstwo FSM w Kiszyniowie we współpracy z Generalnym Inspektoratem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych MSW Mołdawii (odpowiada za nadzór na państwową strażą pożarną). Najbliższy posterunku państwowej straży pożarnej znajduje się we Floresti oddalonym o 22 km, co oznacza czas interwencji na poziomie 25 min. Dzięki pośrednictwu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego, wolę przekazania wyraziła Gmina Łęka Opatowska z jednostki OSP Siemianice.

 

Projekt „Wzmacnianie zdolności ochrony ludności w Mołdawii”, który jest realizowany przez Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii w partnerstwie z Generalnym Inspektoratem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych MSW Mołdawii i finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przy wsparciu Ambasady RP w Kiszyniowie.

 

Bartosz Zalas