Kolejnych 13 nowych autobusów oraz przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja w Pile

Ponad 23 miliony złotych zostaną przekazane na rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego. 5 października 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w 2016 roku, uzyskując wówczas 76,67% z maksymalnej liczby punktów.

– Do ostatnich zakupów, które realizowaliśmy (11 autobusów), do informacji o tym, że podpisaliśmy umowę na System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, dochodzi ta dzisiejsza o rekordowym zakupie 13 nowych autobusów, w tym 7 z silnikiem hybrydowym, 6 szt. z silnikiem diesla, spełniających normę EURO 6. Jestem pewny, że dzięki zakupom i inwestycjom coraz więcej osób będzie chciało skorzystać z komunikacji miejskiej – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Ponadto planuje się przebudowę węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja, obejmującą: przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych, przebudowę chodników oraz przejścia dla pieszych, budowę 2 nowoczesnych wiat przystankowych, wyposażonych w energooszczędne oświetlenie oraz ogrzewanie ławek i system przeciwoblodzeniowy, budowę zadaszonego miejsca dla rowerów ze stojakami i oświetleniem; działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 435 039,94 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania – 16 267 839,52 zł. Zadanie ma rozpocząć się w przyszłym roku, a zakończyć w 2020. Co warto podkreślić, łącznie w przeciągu trzech lat MZK w Pile będzie miało 24 nowe autobusy – jest to odnowienie ponad połowy taboru MZK.

Sebastian Daukszewicz

kolejnych_13_nowych00

kolejnych_13_nowych04 kolejnych_13_nowych01 kolejnych_13_nowych02 kolejnych_13_nowych03