Konferencja „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” w KP PSP w Chodzieży

Kampania społeczna „CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” ruszyła na dobre w powiecie chodzieskim. Po lekcjach edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz spotkaniu z druhami OSP z powiatu chodzieskiego, odbyła się bardzo potrzebna i interesująca konferencja podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym, a w szczególności sposoby zabezpieczania się przed zatruciem tlenkiem węgla.

9 grudnia 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, na konferencję kampanii społecznej „CZAD i OGIEŃ” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej przybyła znaczna ilość dostojnych gości, w osobach:

– Pan Mirosław Juraszek – Wicestarosta Powiatu Chodzieskiego,

– Pan Krzysztof Marmur – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży i jego Z-ca Ryszard Kustroń,

– Pan Stanisław Jarosz – Kierownik Działu Pomocy Doraźnej „FALCK” Medycyna w Chodzieży,

– Pani Katarzyna Ścigała – Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie,

– Pani Agnieszka Nowak – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie,

– Pan Krzysztof Baranowski Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży,

– Pan Bogdan Ciszewski – członek Zarządu Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Pile,

– przedstawiciele urzędów miast i gmin z terenu powiatu chodzieskiego,

– Dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych powiatu chodzieskiego,

– przedstawiciele Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży,

– przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież,

– członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział w Pile,

– przedstawiciele mediów,

– oraz inni obserwatorzy, w tym funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP.

Podczas spotkania przedstawiono następujące prezentacje:

1.    Cele kampanii „Czad i ogień – obudź czujność”, statystyka pożarów i zdarzeń z tlenkiem węgla oraz czujniki tlenku węgla  – zasady i sposoby instalowania – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Leszek Naranowicz.

2.    Medyczne aspekty zatrucia tlenkiem węgla – przedstawiciele Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży,

3.    Postępowanie z osobami poszkodowanymi w przypadku zatrucia tlenkiem węgla – Kierownik Działu Pomocy Doraźnej „FALCK” Medycyna w Chodzieży Stanisław Jarosz,

4.    Możliwość działań kontrolnych i egzekwowanie wymogów prawnych z zakresu prawa budowlanego (instalacje i urządzenia gazowe oraz elektryczne, przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne)) – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży Krzysztof Marmur,

5.    Zasady bezpiecznej eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe, ciekłe i gazowe oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) –przedstawiciel Korporacji Kominiarzy Polskich Bartosz Ciszewski,

6.    Ogrzewanie pomieszczeń elektrycznymi urządzeniami grzewczymi oraz zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznych – przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Piła Marek Nowak.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii CZAD i OGIEŃ oraz profilaktyki bezpieczeństwa w sezonie grzewczym opisane zostały na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Chodzieży  w zakładce ,,Porady’’.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: mł. asp. Artur Binkowski

konferencja_czad_i_ogien00

konferencja_czad_i_ogien10 konferencja_czad_i_ogien01 konferencja_czad_i_ogien02 konferencja_czad_i_ogien03 konferencja_czad_i_ogien04 konferencja_czad_i_ogien05 konferencja_czad_i_ogien06 konferencja_czad_i_ogien07 konferencja_czad_i_ogien08 konferencja_czad_i_ogien09