Konferencja pn. „POLSKA 2050: zeroemisyjny samorząd – Miasto Piła i subregion”

Prezydent Miasta Piły oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję pn.: „POLSKA 2050: zeroemisyjny samorząd – Miasto Piła i subregion”, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie INWEST PARK Piła.

Niebezpieczne zmiany klimatyczne, których jesteśmy obecnie świadkami spowodowane są nadmierną emisją gazów cieplarnianych. Komisja Europejska przyjmując w listopadzie ubiegłego roku długoterminową strategię klimatyczną UE wyznaczyła ambitny cel, aby do 2050 r. europejska gospodarka stała się neutralna pod względem emisji CO2.

Będąc świadomym odpowiedzialności jaka na nas spoczywa, władze Wielkopolski oraz Miasta Piły podejmują wysiłki, aby ograniczyć szkodliwe oddziaływanie gospodarki na środowisko naturalne zapewniając jednocześnie, aby nasz region pozostawał konkurencyjny. Nowym impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Wielkopolski mogą być innowacyjne technologie zeroemisyjne oparte na wykorzystaniu nowoczesnego nośnika energii jakim jest wodór.

Konferencja będzie okazją do podjęcia dyskusji nad potencjałem wykorzystania technologii wodorowych w subregionie Pilskim w oparciu o odnawialne źródła energii, aby wspólnie budować pozycję lidera wśród samorządów lokalnych w Polsce, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.

Rejestracja uczestników konferencji odbywa się do dnia 5 lutego br. pod adresem: POLSKA-2050.evenea.pl

Paulina Bryszkiewicz
Kierownik Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Fot. freepik.com

konferencja_pn_polska_20501_01

konferencja_pn_polska_20501_02