Konferencja podsumowująca konsultacje pilskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Konferencja_podsumowujaca

2 października 2014 r. w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Pile przy ul. Sikorskiego 9 w Pile odbędzie się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne „Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok”, realizowane w ramach projektu „Decydujmy razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów aktywnej partycypacji społecznej na terenie miasta Piły, poprzez usprawnienie procesu prowadzonych konsultacji społecznych.

Informacje o konferencji oraz projekcie „Decydujmy razem” dostępne są na stronie http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/.

UM Piła