Konferencja programowa PSL

„Rolnictwo 2016- jakie perspektywy na przyszłość?” – to temat konferencji programowej PSL, która odbyła się 7 listopada 2016 r. w Auli Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Pile.

Gospodarzami wydarzenia byli: Andrzej Grzyb Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Paszyk Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Poseł na Sejm RP, Stefan Piechocki Prezes Powiatowy PSL w Pile oraz Wicestarosta Pilski.

Spotkanie rozpoczął Stefan Piechocki witając liczne przybyłych gości. Następnie głos zabrał poseł Krzysztof Paszyk, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualną, trudną sytuację w rolnictwie. Tematy jakie poruszył to dopłaty bezpośrednie, ASF oraz umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą (CETA). Odniósł się również do bieżącej sytuacji politycznej.

Następnie głos zabrała Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która wygłosiła wykład na temat rozwoju sektora rolnego w Polsce. W przygotowanej prezentacji Przewodnicząca przedstawiła statystyki i dane związane z produkcją w rolnictwie oraz kwoty środków jakie napływają do naszego kraju z Unii Europejskiej.  „Polska jest dużym producentem rolnym. Mamy produkty atrakcyjne cenowo oraz jakościowo, jednak potrzebny jest zbyt na te produkty” – mówiła Zofia Szalczyk. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Sejmiku odniosła się też do umowy CETA, uznając ją za dokument kontrowersyjny, który może stanowić zagrożenie dla polskiego rolnictwa.

Andrzej Grzyb, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu podkreślił, że powinniśmy postawić na rozwój obszarów wiejskich. W Unii Europejskiej w samo rolnictwo zaangażowanych jest 22 mln ludzi. Eurodeputowany poruszył również temat GMO. Społeczeństwo staje linią oporu, nie chce żywności genetycznie modyfikowanej, ponieważ sami produkujemy żywność zdrową i dobrą jakościowo. Nie oznacza to jednak, że GMO w Polsce nie ma, ponieważ występuje ona w paszach.

Andrzej Grzyb zauważył też że obszary wiejskie mogą być źródłem energii odnawialnej. Nowoczesne technologie pozwalają na to aby na obszarach wiejskich rozwijała się przedsiębiorczość. Dzięki temu mieszkańcy chętniej pozostają na obszarach wiejskich unikając migracji do większych aglomeracji. Polska wieś ma dorobek kulturowy, który zaczęto doceniać. Rolnictwo to przede wszystkim przedsiębiorczość rodzinna, gdzie istnieje tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Po przemówieniach odbyła się otwarta dyskusja, w trakcie której uczestnicy spotkania poruszali dotyczące ich problemy.  Dyskusja ta była ukierunkowana na sformułowanie tez na zbliżający się Kongres PSL. Zarówno Poseł Krzysztof Paszyk jak Prezes Zarządu Wojewódzkiego udzielili wyczerpujących odpowiedzi gościom.

K.C.

konferencja_programowa_psl0

konferencja_programowa_psl2 konferencja_programowa_psl1