Konkurs dla firm „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020

konkurs_dla_firm

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020. Celem Konkursu jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania. Nagroda przyznawana jest corocznie w formie finansowej i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, które stworzyły nowatorskie rozwiązania (produkty / usługi / technologie) oraz wdrożyły je w praktyce.

Dodatkowo Organizator Konkursu zapewni Laureatom Konkursu promocję w ramach międzynarodowych wystaw Marki Wielkopolski oraz podczas organizowanych wydarzeń o charakterze gospodarczym przez kolejny pełny rok. Tegoroczna edycja Konkursu zakłada dwie kategorie konkursowe: Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski oraz H₂ Wielkopolska.

1. Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski – przyznawane są 3 równorzędne nagrody:

a) Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

b) Wnętrza przyszłości

c) Przemysł jutra

d) Wyspecjalizowane procesy logistyczne

e) Rozwój oparty na ICT

f) Nowoczesne technologie medyczne

Szczegółowy opis inteligentnych specjalizacji dla Wielkopolski znajduje się w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3), dostępnej pod adresem
http://iw.org.pl/woi/.

2. H₂ Wielkopolska – przyznawana jest 1 nagroda:

Obszar obejmuje szerokie spektrum rozwiązań, na rożnym poziomie gotowości technologicznej (TRL) dot. zastosowania wodoru jako czystego nośnika energii, stanowiącego jeden z silnych elementów rozwojowych dla gospodarki Regionu. Kategoria obejmuje rozwiązania wzmacniające budowanie społeczeństwa przyszłości opartego na bezpieczeństwie energetycznym poprzez wykorzystanie najnowszych technologii oraz wpisywanie się w globalne trendy.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku (stanowiącego załącznik do Regulaminu) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: sekretariat.drg@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje: http://iw.org.pl/konkurs-i-wielkopolska-innowacyjni-dla-wielkopolski-edycja-2020/

Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

red