Konkurs na dyrektora ZSP nr 2 w Pile

konkurs_starostwo

Zarząd Powiatu w Pile ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. 31 sierpnia 2016 roku kończy się kadencja obecnej dyrektor Marii Kubicy, istnieje więc konieczność ogłoszenia nowego konkursu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Oferty kandydatów powinny zawierać  m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, a także życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i dokumentami ją poświadczającymi.

Oferty należy składać w terminie do 27 lipca br. do godz. 15.00 w sekretariacie Starosty Pilskiego w Starostwie Powiatowym w Pile przy al. Niepodległości 33/35. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Pile.

Szczegóły konkursu na www.bip.powiat.pila.pl/nabor/konkursy_na_stanowiska.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *