Konkurs na halę przy ul. W. Pola

Powiat Pilski ogłosił otwarty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej budowy hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego rozwiązania, które będzie stanowić materiał wyjściowy do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Opracowanie powinno zawierać koncepcję rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych, opis podstawowych zastosowanych materiałów wraz z ich kolorystyką, koncepcję urządzenia i wystroju poszczególnych wnętrz, koncepcję zagospodarowania terenu, wstępną kalkulację kosztów prac projektowych i wykonawczych, a także inne atrakcyjne rozwiązania, które uczestnik konkursu uzna za istotne dla osiągnięcia możliwie najwyższych standardów funkcjonowania obiektu. Praca winna być zgodna z Programem funkcjonalno-użytkowym dla tego obiektu.

– W programie funkcjonalno-użytkowym dokładnie określiliśmy nasze oczekiwania – mówi starosta pilski Franciszek Tamas. – Zakłada on budowę pełnowymiarowej hali sportowej, o wymiarach płyty boiska 50mx30m oraz wysokości min. 9 m, z zapleczem socjalnym i widownią dla 200 osób. Zależy nam też na tym, aby układ szatni pozwolił na ich swobodne aranżowanie w zależności od potrzeb różnych zawodów. Chcemy też, aby obiekt służył organizacji imprez sportowych w trzech podstawowych dyscyplinach sportowych: piłka ręczna, piłka siatkowa i koszykówka. Obiekt ma pełnić funkcje sportowe i rekreacyjne, ma służyć uczniom i mieszkańcom Piły.

Ważnym elementem konkursu jest także koncepcja zagospodarowania terenu wokół hali.

– Zależy nam na zagospodarowaniu otoczenia hali, co również uwzględniliśmy w PFU – mówi starosta Franciszek Tamas. – Chcemy, aby powstał tu parking z placem manewrowym, ponadto należy wykonać też roboty drogowe związane z połączeniem parkingu z istniejącym układem dróg miejskich oraz budową drogi pożarowej.

Maksymalny, planowany przez Powiat Pilski, koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 11 mln złotych.

Spośród nadesłanych prac, spełniających wymogi formalne, Sąd Konkursowy wyłoni laureatów i zadecyduje o podziale nagród: I nagroda – 15 000 zł, II nagroda – 8 000 zł, III nagroda – 5 000 zł.

Prace należy składać do 23 marca br. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35, w pokoju 111.

Szczegóły konkursu: http://www.bip.powiat.pila.pl/zamowienia_publiczne/postepowania_ponizej_30_000_eur/art4.html

Agnieszka Matusiak

konkurs_na_hale00

konkurs_na_hale01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *