Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór zgłoszeń do IX edycji „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Celem konkursu jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług  i wzbogacania oferty.  

Konkurs organizowany jest od 2007 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki I Turystyki Wiejskiej. Wyłaniane są w nim najlepsze w swej branży obiekty, które wcześniej przechodzą szczegółową ocenę kapituły konkursowej. Są one oceniane w trzech kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, obiekty bazy noclegowej o charakterze wiejskim oraz obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Kolejne edycje konkursu potwierdzają stały rozwój ilościowy i jakościowy bazy turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, która stanowić może doskonałą wizytówkę naszego regionu, dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego przywiązuje duże znaczenie do poszukiwań ciekawych obiektów turystyki wiejskiej w regionie. Konkurs przyczynia się do promowania dobrych wzorców oraz podnoszenia standardów  turystyki wiejskiej w Wielkopolsce- mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii ocenianych obiektów Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna dyplomy oraz nagrody finansowe. Ponadto przedsięwzięciom nietuzinkowym, służącym integracji społecznej oraz szeroko pojętej edukacji, może zostać przyznana nagroda specjalna – najczęściej nagroda finansowa.

Laureaci i obiekty wyróżnione w konkursie są objęci działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (umieszczenie obiektu w katalogu prezentowanym na targach turystycznych i promujących region Wielkopolska w kraju i za granicą, na stronach internetowych Wielkopolskiego Turystycznego Serwisu Regionalnego, w prasie i telewizji regionalnej).

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: starostowie, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy Działania programu LEADER. Ponadto do konkursu mogą również zgłaszać się samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów z pieczęcią gminy na zgłoszeniu, potwierdzającą przyjęcie do wiadomości przez burmistrza/wójta faktu przystąpienia obiektu do konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa15 maja 2015r.

Szczegółowe informacje dotyczące IX edycji znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl (www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwojuwsi_agroturystyka) oraz na stronach Wielkopolskiego Turystycznego Serwisu Regionalnego www.wielkopolska.travel/agroturystka, gdzie znajduje się również baza nagrodzonych obiektów.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań z dopiskiem „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

konkurs_na_najlepszy_obiekt10konkurs_na_najlepszy_obiekt12 konkurs_na_najlepszy_obiekt11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *