Konsultacje społeczne dot. zmiany nazw ulic w Pile

W maju prezydent Polski, Andrzej Duda podpisał ustawę o zakazie propagowania komunizmu. Lokalne władze mają rok, by usunąć z przestrzeni publicznej nazwy, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące ten system.  Komisja do spraw nazewnictwa Urzędu Miasta takich ulic wytypowała 12 w Pile.  Teraz mieszkańcy wytypowanych ulic mogą wziąć udział w konsultacjach i wypowiedzieć się na ten temat za pomocą ankiety, która będzie dostępna w mobilnych punktach konsultacyjnych lub w Urzędzie Miasta.

– 1 kwietnia została uchwalona ustawa o dekomunizacji, która dotyczy m.in. nazw ulic. W Pile taka dekomunizacja odbyła się w latach 90-tych, gdzie zginęła m.in. ul Bieruta. Dzisiejsza ustawa jest o tyle niebezpieczna, że do końca nie wiadomo, co należy jeszcze zmienić. Nie wiadomo jakie nazwy zostaną uznane za te, które Rada Miasta powinna zmienić. A jeżeli nie zmieni to zmieni je wojewoda według własnego uznania. Chcemy poprzez konsultacje z mieszkańcami wytypowanych ulic przedstawić wojewodzie, jakie jest stanowisko mieszkańców. Poza tym mamy pismo z 10 sierpnia skierowane do Instytutu Pamięci Narodowej by to komisja i IPN wyznaczyły spośród wszystkich nazw ulic w Pile te, które będą w przypadku pytań wojewody rekomendować do zmian. Pamiętać należy, że każda zmiana nazwy wiąże się z kosztami – zmiana tabliczek, pieczątek firm, dokumentów. Aby wojewoda wiedział, jakie jest stanowisko mieszkańców rozpisujemy konsultacje społeczne. Wyniki chcemy wysłać do wojewody wielkopolskiego i do IPN – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Według autorów ustawy, w Polsce jest około 1,2 – 1,4 tys. nazw miejsc, które upamiętniają system komunistyczny lub inny ustrój totalitarny. W Pile nowe przepisy dot. zmian nazw mogą dotyczyć np. ulic: Buczka, Bohaterów Stalingradu, Armii Ludowej, Matwiejewa, Marcina Kasprzaka, Komuny Paryskiej, Limanowskiego, 1 Maja, Okrzei, Pl. 9 Maja, Mjr. Siemiradzkiego, Walki Młodych. Przy wymienionych ulicach mieszka 5 242 pilan.

–  W Pile mamy problem, ponieważ jak pan prezydent wspomniał mieliśmy już dekomunizację, jednak musieliśmy wytypować nowe nazwy. Nie było jakiegoś specjalnego klucza. Wytypowane ulice zostały zawłaszczone przez tamtą władzę i mogą dziś budzić wątpliwości. W moim odczuciu wśród tych dwunastu ulic może jest jedna, która nadawałby się do zmiany, ale też miałbym wątpliwości.Cała reszta da się obronić. Jeżeli historię będziemy traktować płytko, to owszem możemy zmieniać. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu z głęboką wiedzą historyka, to trudno będzie nam usunąć tych patronów. Jesteśmy na ul. Boh. Stalingradu i gdyby nie bitwa Stalingradzka to nasz kraj wyglądałby zgoła inaczej – dodaje Jan Szewdziński, Radny Rady Miasta Piły.  

Przeprowadzone konsultacje społeczne mają na celu poinformowanie mieszkańców Miasta Piły o wprowadzeniu nowych przepisów oraz zebranie opinii co do zmian nazw ulic położonych na terenie miasta. Konsultacje z mieszkańcami odbędą się w dniach od 1 do 14 września według poniższego harmonogramu. Ponadto ankiety dla mieszkańców wskazanych wyżej ulic będą dostępne w Urzędzie Miasta Piły.

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic w Pile – Harmonogram

Lp. / Mieszkańcy ulicy / Termin i czas konsultacji / Miejsce konsultacji

1. / ul. 1 Maja, ul. Buczka / 2.09.2016 r., godz. 16:00-18:00 / Deptak – ul. Śródmiejska od strony ul. 1 Maja

2. / ul. Matwiejewa / 5.09.2016 r., godz. 16:00-18:00 / pasaż

3. / ul. Siemiradzkiego, ul. Limanowskiego / 6.09.2016 r., godz. 16:00-17:00 / ul. Wysoka – od strony wiaduktu

4. / ul. Okrzei, ul. Boh. Stalingradu / 7.09.2016 r., godz. 16:00-18:00 / przy Pomniku Lotnika

5. / ul. Walki Młodych, ul. Komuny Paryskiej / 12.09.2016 r., godz. 16:00-18:00 / Skrzyżowanie ulicy Walki Młodych i Zygmunta Starego

6. / ul. Armii Ludowej / 13.09.2016 r., godz. 16:00-17:00 / ul. Armii Ludowej

7. / pl. 9 Maja / wg uzgodnień /osobiście pracownik

8. / ul. Kasprzaka / wg uzgodnień / osobiście pracownik

Ustawa nie obejmuje pomników, obelisków i tablic pamiątkowych.

Sebastian Daukszewicz

konsultacje_spoleczne_dot_zmiany00

konsultacje_spoleczne_dot_zmiany11 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany01 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany02 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany03 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany04 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany05 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany06 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany07 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany08 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany09 konsultacje_spoleczne_dot_zmiany10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *