Konsultacje w sprawie budowy spalarni w Śmiłowie

Do 30 czerwca potrwają konsultacje społeczne dotyczące budowy spalarni odpadów w Śmiłowie. Teraz każdy mieszkaniec Piły, który ukończył 16 rok życia może wyrazić swoją opinię na ten temat poprzez odpowiedzi na zadane pytania Urzędu Miasta. Celem konsultacji jest poinformowanie mieszkańców miasta Piły o planowanej inwestycji oraz uzyskanie ich opinii na ten temat.

Na mocy zarządzenia nr 1018(183)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanej budowy spalarni odpadów zwanej w raporcie oddziaływania na środowisko, jako budowa Zakładu Produkcji Energii z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w m. Śmiłowo, gm. Kaczory, rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do 30 czerwca b.r.

– Chciałbym, aby to mieszkańcy się wypowiedzieli czy ten temat jest ważny dla nich. Jest wiele głosów z różnych organizacji pozarządowych, aby takie kroki podejmować. Po konsultacjach będziemy mieli wiedzę, jakie jest stanowisko mieszkańców, a to jest ważna opinia, bo być może nie przeszkadza nikomu, że śmierdzi, być może nie przeszkadza ludziom, że nie są informowani o tej inwestycji. Przypomnę, że Gmina Piła nie jest stroną w postępowaniu. Jak popatrzymy na historię inwestycji, które prowadzone są na terenie Śmiłowa to nieufność jest delikatnym określeniem w stosunku do tego, co tam się dzieje. Pytanie dotyczy nie tylko tej konkretnej inwestycji, ale skumulowanych wszystkich inwestycji, które zostały na tamtym terenie zrealizowane. Jedna z inwestycji pana Stokłosy jest również na terenie miasta i to pokazuje, że nie jesteśmy przeciwko inwestowaniu tylko chcielibyśmy, aby normy były wypełniane. Dziś niewiele wiemy i chcemy wiedzieć więcej, nie od strony projektujących, ale od niezależnych instytucji – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.Chcemy miasta nowoczesnych technologii, wysoko zaawansowanych. Nie chcielibyśmy być słynni z tego, że jesteśmy miastem, w okolicach, którego nie tylko zapachowo, ale również w zakresie przerobu możemy być źle postrzegani.

Konsultacje przeprowadzone zostaną za pomocą ankiet, które zawierają cztery pytania:
1. Czy wie Pani / Pan o projektowanej kilkanaście kilometrów od Piły (w miejscowości Śmiłowo) spalarni odpadów?

2. Czy była Pani / Pan informowani przez Starostę Pilskiego o prowadzonym postępowaniu w tej sprawie?

3. Czy powinien powstać kolejny obiekt tego typu w okolicach Piły?

4. Czy władze miasta Piły powinny podejmować kroki w celu niedopuszczenia do tej inwestycji?

Na każde z pytań uczestnicy konsultacji będą odpowiadać TAK lub NIE. Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy Piły, którzy mają ukończone 16 lat oraz wypełnią formularz (załącznik nr 2 do zarządzenia), jaki można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta lub przez strony internetowe www.pila.pl; www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Ankiety można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

Konferencji prasowej prezydenta przesłuchiwał się Marek Barabasz, rzecznik prasowy zakładu Farmutil HS w Śmiłowie, który skomentował na gorąco to, co usłyszał i po raz kolejny zapewnił, że inwestycja ta będzie ekologiczna z wykorzystaniem środków unijnych.

– Mieliśmy na konferencji do czynienia z ponowną manipulacją Urzędu Miasta Piły. Z wielkim smutkiem muszę stwierdzić fakt, że pan prezydent Piotr Głowski jest człowiekiem wyjątkowo niepoinformowanym, jeśli chodzi o kwestię związaną z gospodarką odpadami. Mam prośbę do pana prezydenta, aby się douczył lub zmienił swoich doradców, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Być może robi to w celach politycznych, aby straszyć społeczeństwo nieistniejącymi zagrożeniami. Takie działanie należy ocenić, jako eko- terroryzm – mówi Marek Barabasz, rzecznik prasowy zakładu Farmutil HS w Śmiłowie Dziś na konferencji pan prezydent wypowiedział wiele nieprawdziwych stwierdzeń. Pragnę uspokoić mieszkańców Piły, że tam nie będzie przetwarzania żadnych odpadów niebezpiecznych. Produktem, który ulegnie spaleniu jest mączka mięsno-kostna, która będzie wykorzystywana w naszej instalacji, jako produkt. Dzięki tej inwestycji zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska.

Sebastian Daukszewicz

konsultacje_w_sprawie_spalarni00

konsultacje_w_sprawie_spalarni08 konsultacje_w_sprawie_spalarni01 konsultacje_w_sprawie_spalarni02 konsultacje_w_sprawie_spalarni03 konsultacje_w_sprawie_spalarni04 konsultacje_w_sprawie_spalarni05 konsultacje_w_sprawie_spalarni06 konsultacje_w_sprawie_spalarni07