Kontakty z dzieckiem

Mam sześcioletniego syna i moje kontakty z nim od pewnego czasu są coraz trudniejsze, ponieważ jego matka robi wszystko, aby nam je utrudnić. Z mamą Bartka tworzyłem nieformalny związek, na przestrzeni kilku lat kończyliśmy naszą burzliwą relację i wracaliśmy do siebie. Przez pewien czas mieszkaliśmy razem w Poznaniu, tam pracowaliśmy i wtedy urodził się nasz syn. Na początku ubiegłego roku rozstaliśmy się definitywnie, ja wróciłem tutaj, czyli do mojego rodzinnego miasta, ponieważ tu mam mieszkanie, a Bartek z mamą zostali w Poznaniu. Na początku przyjeżdżałem tylko do syna, wiedziałem, że nie jest gotowy na to, aby oswoić się z zupełnie nowym dla siebie środowiskiem. Przed wakacjami synek zaczął ze mną przyjeżdżać i spędzaliśmy ze sobą całe weekendy. Byłem dość optymistycznie nastawiony do kwestii naszych kontaktów i myślałem, że ich częstotliwość będzie tylko jeszcze większa. Problemy pojawiły się już w tym roku, mam wrażenie, że mama Bartka jest zazdrosna o naszą relację i stara się te kontakty na siłę mi ograniczyć. Nie chcę już, aby to wyłącznie ona decydowała, kiedy się zobaczymy, nie akceptuję też tego, że nie mam kontaktu z synem chociażby w święta i nie rozumiem, dlaczego nie mogę zabrać własnego syna na wakacje. Co mogę z tym zrobić? Marek z Piły.

 

Jak wynika z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Co do faktu, iż kontakty z dzieckiem są obowiązkiem, raczej nie dostrzegam tu problemu, ponieważ to oczywiste, że chce Pan się widywać z dzieckiem i o te spotkania zabiega. Wypracowanie pomiędzy rodzicami porozumienia odnośnie sposobu kontaktów, które będzie odpowiednie dla nich i optymalne dla dziecka jest bardzo trudnym zadaniem. W przypadku braku zgody konieczne staje się skierowanie sprawy do sądu. Postępowanie w sprawie o kontakty z dzieckiem należy do trybu postępowania nieprocesowego. Postępowanie rozpoczyna się poprzez złożenie w sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu małoletniego dziecka – wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. We wniosku należy wskazać swoją propozycję utrzymywania kontaktów z dzieckiem, kontakty te muszą być możliwe do pogodzenia zarówno z charakterem Pana pracy jak i zajęciami przedszkolnymi czy szkolnymi dziecka. Warto jest wskazać również sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem w święta, ferie czy wakacje. W przypadku rodziców żyjących w znacznej odległości od dziecka warto mieć na względzie, iż kontakty z dzieckiem obejmują przede wszystkim przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), ale także korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. We wniosku warto wskazać swoją propozycję sposobu i terminu utrzymywania telefonicznych kontaktów z dzieckiem, tak aby nie kolidowały one z dodatkowymi zajęciami dziecka i pozwalały na swobodną rozmowę. Także od reakcji matki dziecka będzie zależało czy w sprawie będą Państwo w stanie zawrzeć ugodę, czy konieczna będzie w tej sprawie decyzja sądu. W przypadku braku porozumienia sądy decydują się często sięgnąć po opinię biegłych OZSS, którzy po przeprowadzeniu badań wskazują swoją propozycję dotyczącą optymalnego dla dziecka sposobu kontaktu z rodzicem. Warto jednak zawsze próbować wypracować ugodowe rozwiązanie.

 

Agnieszka Przeworek-Rataj

Radca Prawny

 

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.