Koronawirus. W Pile wprowadzono Program Odpowiedzialności Społecznej

W ostatnich dniach notowane są w Polsce najwyższe liczby nowych dziennych zakażeń koronawirusem sięgające powyżej 2 tys. osób na dobę. W związku z tym Prezydent Piły Piotr Głowski  wprowadza Program Odpowiedzialności Społecznej  po spotkaniu sztabu kryzysowego,  które odbyło się  w poniedziałek 6 października w UM Piły.

– Trzeba robić wszystko, aby ochronić nas przed strefą czerwoną i żółtą. Nazwaliśmy to programem odpowiedzialności społecznej. Działania nasze nie mają podstawy prawnej, ani arsenału kar, które można by było nałożyć. Chcemy zaproponować oprócz działań czysto organizacyjnych, nieorganizowanie niepotrzebnych wydarzeń, np. Dzień Nauczyciela. Wszyscy otrzymają awanse, nagrody, ale podczas osobistego spotkania. Dotyczy  to wszystkich wydarzeń, gdzie nie utrzymamy dystansu społecznego. Program, o którym mówimy dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych, fundacji, klubów sportowych. Często widzimy zdjęcia, gdzie restrykcje nie są utrzymane. Powinniśmy ograniczać grupy do minimum, aby jak zajdzie potrzeba poszło na kwarantannę 10 osób, a nie 100. Będziemy brać pod uwagę jak kto się zachowuje, jaka jest odpowiedzialność społeczna organizatorów imprez w momencie organizacji konkursów na granty czy o przydział środków. Może się bowiem zdarzyć, że z powodu objęcia kwarantanną zakażonych lub podejrzanych o zakażenie strażaków, nie będzie miał kto gasić pożaru lub leczyć, w przypadku pracowników służby zdrowia – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.Nasz projekt polega na tym, aby się nie zamykać, ale dzięki prostym środkom, czyli zachowaniu odległości i zasłanianiu ust i nosa spadła liczba zakażonych osób. Ale też spadła liczba osób podejrzanych, czyli tych, których Sanepid uznaje za osoby, które mogłyby być potencjalnie zarażone – dodaje prezydent Głowski.

Bardzo ważną kwestią, o którą prosi Straż Pożarna, jest informowanie ich w przypadku jakiegoś zdarzenia, ewakuacji, że ktoś jest objęty kwarantanną.

Jak już wiadomo niezasłanianie ust i nosa tam, gdzie jest to obowiązkowe, ma być surowo karane. Zwolnione z tego obowiązku będą tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki. W Pile ponownie ma funkcjonować silna współpraca Sanepidu Policji i Straży Miejskiej.

– Będziemy sprawdzać czy w instytucjach publicznych i sklepach przestrzegane są zasady bezpieczeństwa oraz czy pracownicy kontrolowanych podmiotów reagują na przypadki łamania obowiązku noszenia maseczek, czy dezynfekcji rąk. W sumie mamy codziennie do odwiedzenia 250 miejsc. Mieszkańcy, którzy są na kwarantannie są odpowiedzialni i przebywają w domu. Nie mamy z nimi problemu – dodaje Wojciech Nosek, komendant Straży Miejskiej w Pile.

Rekomendowane zachowania

– zakrywanie ust i nosa w budynkach, pomieszczeniach, terenach zadaszonych (targowiska) oraz podczas wydarzeń publicznych na terenach otwartych (np. obiekty sportowe);

– zachowanie bezpiecznego dystansu (co najmniej 1,5 metra), niezależnie od miejsca, w którym odbywa się zgromadzenie;

– dezynfekcja rąk podczas zgromadzeń oraz w miejscach publicznych;

– rezygnacja przez instytucje publiczne i podmioty prywatne z organizowania bezpośrednich spotkań lub ograniczenie liczby uczestników do niezbędnego minimum;

– załatwianie spraw urzędowych on line, zamiast bezpośredniej wizyty w urzędach;

– podczas akcji ratunkowych lub interwencji, informowanie funkcjonariuszy służb, o osobach zakażonych i objętych kwarantanną.

Sebastian Daukszewicz

w_pile_wprowadzono1_01

w_pile_wprowadzono1_04 w_pile_wprowadzono1_02 w_pile_wprowadzono1_03