Korzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Już od ponad 5 lat funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie zostało stworzone dla każdego, aby móc zgłosić zagrożenia wpływające negatywnie na bezpieczeństwo w najbliższym sąsiedztwie.

Ponad 5 lat temu uruchomiona została Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa na terenie województwa wielkopolskiego. Również mieszkańcy powiatu pilskiego w tym czasie zgłosili wiele nieprawidłowości, które w ich ocenie były uciążliwe lub wymagały podjęcia działań przez Policję. Za każdym razem wysłane zgłoszenie jest weryfikowane i sprawdzane przez policjantów. W wyniku tych czynności wiele ze zgłoszeń zostało potwierdzonych i definitywnie wyeliminowanych. Zdarzają się również zgłoszenia, które nie zostały potwierdzone.

Przypominamy, że korzystanie z mapy nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia, dzień tygodnia i porę dnia, a także załączyć plik (zdjęcie). Za pośrednictwem tego narzędzia, możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne. Co istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, funkcjonariusze podejmują kroki, w celu wyeliminowania zagrożenia.

Zachęcamy do współpracy i korzystania z tej aplikacji. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a policjantami skuteczniej można zadbać o bezpieczeństwo.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują interwencyjnego wezwania Policji. W razie zgłoszenia pilnej interwencji należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
>>>Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa<<<

KPP w Pile

korzystaj_z_krajowej_mapy

korzystaj_z_krajowej_mapy_02