Koszty utrzymania obiektów sportowych w Pile

koszty_utrzymania_obiektow

Koszt utrzymania  wszystkich obiektów oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pile za 2016 rok wyniósł ponad 6 milionów złotych (to jest  6 727 036,95 zł) w 2015 roku, a  do 28 listopada 2016 r. ponad 5 milionów złotych (5 016 448,12 zł).  

Koszt utrzymania stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej na dzień 28 listopada 2016 r. wynosi 438 643,64 złotych. Przewidywane roczne koszty za 2016 rok utrzymania tego obiektu wyniosą 662 000,00 złotych.  

Ponadto MOSIR w 2016 roku zrealizował na stadionie żużlowym zadania majątkowe o wartości 474 042,00 złotych (wymianę opraw oświetleniowych w boksach żużlowych, zakup materiałów i konserwacja bandy stałej, czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych, wymieniono przekładniki prądu, dokonano naprawy kolumn głośnikowych, zakupiono  wzmacniacze do nagłośnienia stadionu, zakupiono moduły bandy pneumatycznej – 45 elementów, zakup i montaż siedzisk na stadionie). W tej chwili trwają także prace związane z modernizacją systemu telewizji  przemysłowej na stadionie żużlowym.

Łącznie koszty utrzymania stadionu przy ulicy Bydgoskiej razem ze zrealizowanymi zadaniami majątkowymi to kwota ponad 1 miliona złotych (1 136 042,00 złotych).

Kwota dotacji przyznanej w 2016 roku na sport żużlowy wyniosła 500 000 złotych.

Tymczasem MOSIR pobiera od najemcy czyli klubu żużlowego Victoria Piła 300 000 złotych tytułem najmu rocznie. Kwota ta stanowi26% realnych kosztów i wydatków poniesionych na stadion w 2016 roku.

Stadion żużlowy jest pozostawiony do dyspozycji najemcy przez cały rok praktycznie na wyłączność, jednocześnie działalność sportowa prowadzona na terenie obiektu ma charakter sportu zawodowego, finansowanego nie tylko z kasy miasta, ale także przez prywatnych sponsorów oraz z wpływów klubu z tytułu sprzedaży biletów i wielu innych źródeł.

Należy zarazem pamiętać, że inne obiekty np. stadion lekkoatletyczny jest udostępniany wielu klubom i podmiotom, a także służy przede wszystkim do promocji sportu wśród dzieci i młodzieży.

J. Oburota
UM Piły