Krajenka. Symboliczne przekazanie urzędu burmistrzowi – elektowi

24 kwietnia 2024 roku w sali ślubów Urzędu Gminy i Miasta Krajenka odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefana Kiteli z Burmistrzem – elektem Arkadiuszem Leszkiem Michalskim. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy urzędu Gminy i Miasta Krajenka. W trakcie spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela dokonał symbolicznego przekazania urzędu Burmistrzowi – elektowi wręczając pałeczkę sztafetową. 

 

Gratulując osiągniętego wyniku, życząc jednocześnie powodzenia Burmistrz Stefan Kitela wyraził nadzieję, że zaplanowane inwestycje (lista poniżej), na realizację których w minionej kadencji pozyskane zostały środki finansowe przy aprobacie Burmistrza – elekta zostaną zrealizowane.

 

Burmistrz elekt Arkadiusz Michalski podziękował Stefanowi Kiteli za lata pracy na rzecz Gminy i Miasta Krajenka, życząc jednocześnie pracownikom urzędu z którymi rozpocznie pracę po majowym weekendzie, udanego wypoczynku.

 

Inwestycje w toku:

 

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łońsko i Skórka, gmina Krajenka” – projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja nr 8 w kwocie 1 204 228,57zł. Całkowity koszt realizacji zadania 1 408 728,57zł

 

Budowa budynku garażowego dla OSP Śmiardowo Krajeńskie – koszt realizacji zadania 350 000,00 zł

 

Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Krajence – Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 018 440,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania – 1 740 000,00 zł.

 

Przebudowa ul. Bukowej i ul. Klonowej w Skórce – Koszt realizacji inwestycji – 596 720,08 zł. Zadanie dofinansowane kwotą ok. 380 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Inwestycje planowane do realizacji na lata 2024-2025:

 

Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Krajence – koszt realizacji zadania 4 112 000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 3 800 000,00 zł

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica (dz. nr ewid. 134, 144/2 obręb Żeleźnica 75) – koszt realizacji zadania 170 000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 142 500,00 zł

 

Budowa dróg gminnych ul. Polnej i Dębowej w Skórce – 2 700 000,00 zł z tym dofinansowanie w wysokości 2 548 000,00 zł

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krajence – koszt realizacji zadania 1 237 000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 1 020 000,00 zł

 

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Głubczynie – koszt realizacji zadania 350 000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 313 600,00 zł

 

Modernizacja budynku dworca PKP – koszt realizacji zadania 315 000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 294 000,00 zł

 

Wykonanie prac restauratorskich przy zespole dworskim w Krajence (Pałac) – koszt realizacji zadania 163 061,22 zł w tym dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł

 

Konserwacja elewacji wraz z remontem dachu – zespół dworca PKP w Krajence – koszt realizacji zadania 520 204,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł

 

Zagospodarowanie terenu przy kościele św. Anny w Krajence – koszt realizacji zadania 153 061,22 zł w tym dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł

 

Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy Kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paruszce – koszt realizacji zadania 153 061,22 zł w tym dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł

 

Urząd Gminy i Miasta Krajenka