Krzysztof Grabowski – Samorządowiec Przyjazny KGW

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego został wyróżniony przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich tytułem „Samorządowca Przyjaznego Kołom Gospodyń Wiejskich”.  Wyjątkową nagrodę odebrał podczas I Ogólnopolskiej Gali Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich w Filharmonii Kieleckiej.

 

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Regionie oraz w kraju przeżywa swój renesans. Realizowane są liczne inicjatywy oraz pomysły wspólnego spędzania wolnego czasu prezentowania dorobku, tradycji oraz talentu.  Wiele z tych pomysłów nie było by jednak możliwe bez wsparcia i zaangażowania licznych organizacji, samorządów oraz osób szczególnie skupionych na pracy na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności oraz grup skupiających mieszkańców obszarów wiejskich. Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich przeprowadził pierwszą edycję plebiscytu skupiające najbardziej Samorządy oraz Samorządowców zaangażowanych w działalność na rzecz KGW.

 

– To wyjątkowe wyróżnienie dowodzi jak duży potencjał i praca tkwi w Kołach Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce i całym kraju. Praca mająca na celu pobudzenie aktywności i stworzenie warunków do rozwoju KGW to jeden z obowiązków samorządów by mieszkańcy obszarów wiejskich mogli realizować swoje pasje, kultywować tradycje oraz promować i utrwalać wśród przyszłych pokoleń dziedzictwo kulturowe, historyczne i kulinarne. Otrzymanie tak wyjątkowego wyróżnienia to wyraz uznania społeczeństwa za pracę na rzecz aktywizacji oraz umożliwienie w ramach różnych inicjatyw okazji do rozwoju,  promocji swojego dorobku i talentu. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mającym udział w zgłoszeniu mojej osoby do plebiscytu oraz wszystkie oddane głosy – mówi laureat wyróżnienia „Samorządowiec Przyjazny Kołom Gospodyń Wiejskich”, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Gala, zorganizowana przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich, która odbyła się w Filharmonii Kieleckiej Była okazją do zebrania wszystkich osób, instytucji i organizacji wyróżnionych w ramach organizowanego plebiscytu.

 

Warto podkreślić ogromne zaangażowanie Pana Marszałka w wzbudzenie aktywności Kół Gospodyń Wiejskich w Regionie. To z jego inicjatywy Samorząd Województwa od lat ogłasza konkursy kulinarne, w których wielkopolskie KGW rywalizują o tytuł zwycięzcy w kategoriach tematycznie powiązanych z tradycjami lokalnej kuchni. Zorganizowane zostały różnorodne inicjatywy, a jedną z nich były „Samorządowe Fora Kół Gospodyń Wiejskich”, które odbyły się w każdym Wielkopolskim powicie. W forach uczestniczyło łącznie blisko 5,5 tys. liderek i liderów wiejskich z KGW. Nieocenioną formą pomocy jest realizowany Samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi”. W ramach programu realizowane są konkursy dotacyjne w których  KGW mogą uzyskać wsparcie finansowe na doposażenie w niezbędny sprzęt, ubiory oraz organizacje lokalnych imprez. Działalność KGW ma także charakter edukacyjny w ramach  „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” organizowany jest konkurs „Małe Mobilne Kuchnie Warsztatowe”. KGW biorąc udział mogą pozyskać wsparcie na zakup mobilnej kuchni, która służy do organizowania pokazów gotowania podczas rożnych lokalnych wydarzeń o tematyce ograniczenia marnowania żywności.

 

Ponadto odpowiadając na potrzeby rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce Wicemarszałek zapowiada ogłoszenie nowego konkursu, w ramach którego organizacje skupiające gospodynie będą mogły uzyskać wsparcie finansowe z budżetu województwa Wielkopolskiego na dalszy rozwój.

 

Podczas wydarzenia nagrodzono także Koła Gospodyń Wiejskich z 16 województw w 10 różnorodnych kategoriach. Prestiżowe wyróżnienia zostały przyznane dla KGW, które wyróżniają się aktywnością, innowacyjnością oraz zaangażowaniem w działania na rzecz społeczności lokalnych. Wśród wyróżnionych samorządowców z Wielkopolski znalazł się także Burmistrz Gminy Rychwał Stefan Dziamara, Gminy Nowe Skalmierzyce i Rzgów otrzymały wyróżnienia w kategorii przyjaznych samorządów. Z kolei KGW Zarzew i KGW w Posadzie zostały wyróżnione w kategoriach dla najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Dlatego warto podkreślić ze obecność i przyznane przedstawicielom z Wielkopolski wyróżnień dowodzi że nasz Region intensywnie wspiera w rozmaitych inicjatywach Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Bartosz Zalas