„Kulisy kultury” – program wsparcia twórców i animatorów kultury

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rusza z nowym programem! Beneficjentami akcji „Kulisy kultury” mogą być jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty, które prowadzą ośrodki kultury. Na realizację programu „Kulisy kultury” w budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowana została kwota 3.000.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej jednostki samorządu terytorialnego może wynieść 100.000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 15 marca i będzie on trwał do 30 kwietnia bieżącego roku.

„Kulisy kultury” to pilotażowy program, dzięki któremu lokalne samorządy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na realizację zadań, polegających na poprawie i rozwoju infrastruktury kulturalnej. Zgłaszać będzie można remonty lub inwestycje, dotyczące obiektów, do których wnioskujący mają tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.

Inicjatorem tych działań był Henryk Szopiński, przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, muzyk, działacz kulturalny i twórca festiwalu „Blues Express”.

– To program pilotażowy, który kierujemy do samorządów liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Celem programu jest poprawienie bazy, infrastruktury kulturalnej w gminach. Mam na myśli sale widowiskowe, zaplecza sceny, garderoby. Nie na zakup sprzętu, ale jak będziemy remontować salę widowiskową to może będą potrzebne nowe reflektory, nagłośnienie- to wtedy jest to też możliwe. To taki program, który przypomina program „Szatnia na Medal”, którego inicjatorem jest Jacek Bogusławski. Mam nadzieję, że to jest dobry początek i program będzie cieszył się zainteresowaniem, aby w kolejnych latach był kontynuowany. Wnioski będą przygotowywać samorządy. Po terminie damy czas na ewentualne uzupełniane wniosków (do końca czerwca) i ogłosimy listę podmiotów, które otrzymają dotację. Zadanie ma być wykonane do końca roku – mówi Henryk Szopiński  – przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

– Jako Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zależy nam na wspieraniu kultury. Cieszę się, że radni Sejmiku w tym Heniu Szopiński zaproponowali taką wersję programu, który został przyjęty i od poniedziałku można już składać wnioski. Liczymy, że tych wniosków będzie dużo, bo wiemy jakie potrzeby w tym zakresie są w naszym województwie – dodaje Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wsparcie nie będzie dotyczyło obiektów, których podstawową funkcją jest gromadzenie i udostępnianie książek, czy muzealiów. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że część prac, które dofinansuje Województwo, będzie realizowanych w obiektach łączących te wszystkie funkcje – na przykład w domach kultury, przy których działają biblioteki, czy muzea. Program nie obejmuje natomiast finansowania budowy nowych obiektów.

Szczegółowych informacji nt. pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego udzielają pracownicy Departamentu Kultury UMWW pod numerem telefonu: 61 626 68 80 – w godzinach: 8:00-15:00.

W ubiegłym roku UMWW przygotował dwa nowe programy – pierwszy z nich nosi nazwę „Goście Radziwiłłów” a drugi  jest zatytułowany „Kultura w drodze”. Oba te programy mają być realizowane także w roku 2021. Ponadto co roku  z UMWW trafiają środki z  różnych programów do instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych oraz stypendia  dla twórców na konkretne zadanie.

Przed konferencją prasową w Muzeum Okręgowym w Pile odbyła się planowana kontrola tej placówki przez członków komisji rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radną Martę Dzikowską oraz Henryka Szopińskiego. Co roku radni w grudniu  typują  placówki do kontroli.

Sebastian Daukszewicz

kulisy_kultury1_01

kulisy_kultury1_07 kulisy_kultury1_02 kulisy_kultury1_03 kulisy_kultury1_04 kulisy_kultury1_05 kulisy_kultury1_06