Livechat Władysława Kosiniaka-Kamysza z mieszkańcami północnej Wielkopolski

livechat_kamysza

W sobotę, 23 maja, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się wirtualnie z mieszkańcami Piły i Północnej Wielkopolski. Podczas godzinnego livechata odpowiadał na pytania mieszkańców regionu.

Pan Tomasz w pytaniu do lidera Ludowców podniósł temat emerytur stażowych, pytając czy dzieje się coś w tej sprawie. Kosiniak-Kamysz zapewnił o poparciu swojego ugrupowania dla tego postulatu, dodając, że wspólnie z OPZZ Koalicja Polska przygotowali i złożyli w Sejmie projekt ustawy, gwarantujący emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet oraz po 40 latach pracy dla mężczyzn.

Internauci pytali również o wprowadzenie edukacji klimatycznej w szkołach oraz kryzys klimatyczny, coraz mocniej dotykający Polskę. Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi podkreślił potrzebę ratowania kraju przed pustynniem, inwestowania w małą retencję i ochrony zasobów wody. Zadeklarował, że PSL jest za „przejściem na zieloną stronę mocy”, a więc silnym postawieniem na odnawialne źródła energii i energię prosumencką. Za realny uznał udział 50% energii odnawialnej w miksie energetycznym do 2030 r. Przychylnie odniósł się również do idei edukacji klimatycznej w szkołach.

Zapytany o rolę organizacji pozarządowych w Polsce, Prezes PSL odpowiedział, że nie akceptuje tego jak dziś ten sektor jest traktowany przez rząd PiS. Głos organizacji pozarządowych jest często pomijany lub lekceważony. Widać też tendencję do sterowania i upolityczniania stowarzyszeń, które z zasady powinny być niezależne. Kosiniak-Kamysz postulował utworzenie Rady Dialogu Społecznego, szerokie e-konsultacje, wprowadzenie dnia referendalnego, a przede wszystkim podmiotowe traktowanie głosu organizacji pozarządowych w Polsce.

Pan Mateusz zapytał o najpilniejsze zmiany, jakie Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadziłby, gdyby mógł dziś wydać dekret z mocą ustawy. Poseł Ludowców odpowiedział, że byłyby to rozwiązania ratujące polskie firmy w czasie kryzysu: dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i fundusz płynności: 50 tys. zł zamiast obecnych 5 tys. zł wypłacanych z urzędu pracy.

Pytany o przyszłość programu 500+ i polityki prorodzinnej w Polsce prezes PSL przypomniał, że PSL był jedynym klubem opozycyjnym, który w całości poparł wprowadzenie programu 500+. Podkreślił również, że program ten będzie utrzymany przez rząd, który współtworzyłby w przyszłości klub Koalicja Polska. Za najważniejsze w dziedzinie polityki prorodzinnej uznał wprowadzenie dużego programu mieszkaniowego, wspieranie kobiet w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz politykę senioralną.

Internauci pytali też o pomysł utworzenia województwa środkowopomorskiego, które objęłoby m.in. powiat złotowski. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał protesty mieszkańców złotowszczyzny przeciw takim zmianom administracyjnym i podkreślił, że żadne zmiany na mapie Polski nie powinny odbywać się wbrew woli mieszkańców.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził też poparcie dla budowy kluczowych dla północnej Wielkopolski dróg ekspresowych S10 i S11. Zadeklarował wspólne działania z posłem Krzysztofem Paszykiem na rzecz realizacji tych inwestycji.

red