Łobżenica. Komputery dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR trafiły do swoich właścicieli | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Łobżenica. Komputery dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR trafiły do swoich właścicieli

  12 października odbyło się wręczenie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rodzicom dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś. Obecni na spotkaniu byli: Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy Antoni Kapeja oraz rodzice dzieci.

  Na powyższe zadanie Gmina Łobżenica otrzymała 100% dofinansowania na łączną kwotę 953 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

  Umożliwi to przekazanie 392. uczniom z terenu naszej Gminy:
  - 332 laptopów;
  - 42 komputerów stacjonarnych wraz z monitorem, myszką i klawiaturą;
  - 18 tabletów.

  Celem projektu jest wspieranie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego jak również ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych pandemią koronawirusa.

  Stan pandemii pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi. Zarówno Burmistrz jak i Poseł podkreślili istotę stosowania nowych technologii w obszarze edukacji, jak i codziennym życiu.

  Burmistrz Łobżenicy podczas wręczania laptopów podziękował Posłowi Marcinowi Porzuckowi za osobiste zaangażowanie i wsparcie w realizacji projektu.

  Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli nowoczesne i efektywne realizowanie obowiązków szkolnych przez uczniów w Gminie Łobżenica.

  Sukcesywnie drogą telefoniczną będziemy zapraszać do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica kolejne osoby po odbiór sprzętu.

  Urząd Miejski  Gminy Łobżenica

  lobzenica_komputery001

  lobzenica_komputery002 lobzenica_komputery003 lobzenica_komputery004 lobzenica_komputery005 lobzenica_komputery006 lobzenica_komputery007 lobzenica_komputery008 lobzenica_komputery009 lobzenica_komputery010 lobzenica_komputery011 lobzenica_komputery012 lobzenica_komputery013 lobzenica_komputery014 lobzenica_komputery015 lobzenica_komputery016 lobzenica_komputery017 lobzenica_komputery018 lobzenica_komputery019 lobzenica_komputery020 lobzenica_komputery021 lobzenica_komputery022