Łobżenica. Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja” | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Łobżenica. Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 Maja”

konkurs_plastyczny

Konkurs organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją, regulującą ustrój prawny państwa. Ideą konkursu jest powstanie prac inspirowanych tym ważnym dla polskiej wolności i suwerenności wydarzeniem, osobami które je współtworzyły oraz promowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych.

Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych, wolnościowych i demokracji – podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla naszego kraju postaci i wydarzeń historycznych- rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej- stymulowanie pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego- rozwijanie kreatywności i wyobraźni- popularyzacja języka plastyki i idei wychowania poprzez sztukę.

Konkurs jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych: – przedszkola (format pracy A4) – klasy I-III (format pracy A4) – klasy IV-VIII (format pracy A3) 2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Konstytucja 3 maja”.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 26 kwietnia 2021 r. do Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy . Z dopiskiem: konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja”.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 2 maja na Bulwarze 700-lecia w Łobżenicy.

REGULAMIN
http://www.gck.lobzenica.pl/…/konkurs_plastyczny_3_maja…

Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy