Łobżenica. Podpisanie umowy na stworzenie Centrum Przyrodniczo-Ekologicznego

podpisanie_umowy
22 lutego 2021 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica podpisana została umowa z wykonawcą – „Tivolo” Sp.j. Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Część 2 – Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w Gminie Łobżenica – stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego” w Chlebnie. Koszt wyżej wymienionego zadania to 599 000,00 zł.

Powyższe zadanie inwestycyjne służyć będzie wszystkim mieszkańcom Gminy Łobżenica, w szczególności uczniom szkół z terenu Gminy, poprzez tworzenie kół zainteresowań, animacji oraz zajęć, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. Cała dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica pod zakładką Zamówienia Publiczne.

Źródło: http://www.lobzenica.pl