Łobżenica. Współpraca w zakresie opieki nad grobami

3 listopada 2021 r. z inicjatywy Burmistrza Łobżenicy i Towarzystwa Miłośników Łobżenicy w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Poznaniu Wojciech Chałupka wraz z współpracownikiem oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Łobżenicy – Pani Zdzisława Bosak-Kawa, a także Pan Krzysztof Poznań.

W trakcie spotkanie omówiono możliwości współpracy w zakresie opieki nad grobami weteranów walk o niepodległość i możliwości pomocy Instytutu w zakresie współfinansowania zadań związanych z budową, remontem i utrzymaniem grobów weteranów.

Podczas spotkania zwiedzono również nasz cmentarz parafialny, na którym zapoznano gości z grobami Powstańców Wielkopolskich oraz mogiłami pomordowanych w czasie II wojny światowej. Udano się również na Plac Wolności i omówiono możliwości rewitalizacji naszego pomnika Powstańców Wielkopolskich.

Było to bardzo twórcze spotkanie, które rozpocznie naszą współpracę z Instytutem w zakresie opieki nad grobami weteranów walk o niepodległość.

UM w Łobżenicy

lobzenica_wspolpraca1_01

lobzenica_wspolpraca1_08 lobzenica_wspolpraca1_02 lobzenica_wspolpraca1_03 lobzenica_wspolpraca1_04 lobzenica_wspolpraca1_05 lobzenica_wspolpraca1_06 lobzenica_wspolpraca1_07