Luty miesiącem, w którym chcemy widzieć przed sobą dobry czas podejmowania uczciwych decyzji, czy tak jest?

maciejewski_net

W trakcie ostatniej sesji zaproponowano zmiany w projekcie budżetu sejmiku na 2023 rok, a także zmiany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok i lata następne. Wynikało to z przygotowanej poprawki Zarządu Województwa związanej z udzieleniem wsparcia finansowego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rozpoczęcie budowy nowego laboratorium kryminalistycznego, które będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce i Europie, ku mojemu zdziwieniu radni PiS po krótkiej naradzie wewnątrz klubu poparli zmiany budżetowe, ale nie poparli już zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowe j – dlaczego? Bo wizerunkowo nie mogli sprzeciwić się propozycji Marszałka dla wsparcia policji, ale już propozycje zmian w dłuższej perspektywie nie były akceptowane przez PiS, taki przykład koniunkturalizmu i hipokryzji radnych. A kiedy otwieramy drogi, mosty, żłobki czy inne zadania realizowane przez Samorząd Województwa są najczęściej w pierwszym rzędzie osób wspierających i fotografujących się na tle tych zadań, to nie powinno być tak, jeśli radni głosują przeciw projektowi budżetu i WPF.

Dziś patrząc na rzeczywistość nas otaczającą można powiedzieć, że nie będzie łatwo nam i naszym samorządom przejść przez ten trudny czas, bo drożyzna jest wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia. Żywność, energia, paliwo, a także kredyty, czynsze i coraz trudniejsza sytuacja przedsiębiorców, to wynik braku prowadzenia racjonalnej formy gospodarowania budżetem państwa. Rządzący starają się tworzyć „zasłony dymne” dla swoich poczynań, obiecując coraz to nowsze wsparcia i rozwiązania finansowe, a nie starając się wdrażać rozwiązań systemowych. Wysoka cena energii elektrycznej związana jest z wysokim kosztem jej wytwarzania, tzn.:  spalaniem węgla w kopalniach i importem gazu, a po raz kolejny rezygnacją z nowoczesnych rozwiązań budowy farm wiatrowych (zwiększenie odległości wiatraków od zabudowań i innych form ograniczeń architektonicznych, także krajobrazowych do 700 m), co spowoduje zmniejszenie możliwości powstawania takich przedsięwzięć o około ¾ zmniejszenia potencjalnego terenu powstawania tych farm, a z kolei instalacje fotowoltaiczne nie mogą powstawać, gdyż sieci przesyłowe Energetyki nie posiadają dostatecznie nowych linii przesyłowych i jak tu mówić o dobrej perspektywie rozwoju kraju. Samorządy nie mogą liczyć na wpływy z podatków i przeznaczania tych środków na drogi, świetlice, żłobki, przedszkola i inne potrzeby społeczne. Dziś pojawia się też kolejna przeszkoda w przekazaniu środków Unijnych dla regionów, a więc dla naszego województwa, do czasu spełnienia istotnych warunków, którymi są wypełnienie zobowiązań związanych z Europejską Kartą Praw Podstawowych i praworządnością, te środki mogą być wstrzymane. Chcąc uniknąć sytuacji jaka ma miejsce ze środkami Unijnymi z KPO, musimy dołożyć wszelkich starań by działania tego rządu umożliwiły regionom i obywatelom sięgnięcie po finanse, które zostały zapisane dla Polski, a póki co nie dotarły do nas.

Jarosław Maciejewski
Radny Województwa Wielkopolskiego