MAMY TO – 337 500 złotych na zabytki w Północnej Wielkopolsce!

mamy_to

Na majowej (31 maja br.) sesji Radni Województwa Wielkopolskiego jednogłośnie przegłosowali uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w województwie wielkopolskim.

Podmioty z północnej wielkopolski otrzymały wsparcie na realizację 19 zadań związanych z ochroną zabytków.

– Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile; Miasto Piła – prace ratunkowo-konserwatorskie ścian prezbiterium kościoła pw. Świętego Antoniego w Pile – 30 000 złotych,

– Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu; Gmina Nowy Tomyśl – konserwacja prospektu organowego w kościele pw. św. Michała Archanioła – 15 000 złotych,

– Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu; Nowy Tomyśl – konserwacja chrzcielnicy w kościele pw. św. Michała Archanioła – 2 500 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej; Gmina Szydłowo – konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej – 8 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie; Gmina Wągrowiec – prace konserwatorskie przy późnobarokowym ołtarzu z XIX wieku z kaplicy pw. św. Józefa – 12 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie; Gmina Zakrzewo – remont zabezpieczająco-wzmacniający kościół poewangelicki w miejscowości Drożyska Wielkie – 20 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Łobżenicy; Urząd Miejski Gminy Łobżenica – prace ratunkowe elewacji kościoła pw. św. Szczepana – 25 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty w Perkowie; Gmina Rogoźno – Wełna gm. Rogoźno, kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Dwie ambony wraz z dwoma obrazami na odwrociach Adama Swacha – 1730 r. – konserwacja i restauracja – 20 000 złotych,

– Filip Flaczyński; Gmina Rogożno – pierwszy etap remontu Pałac w Wełnie – 40 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku; Miasto i Gmina Okonek – wykonanie badań konserwatorskich dekoracji malarskiej i wyposażenia kościoła, opracowanie programów prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego remontu kościoła pw. św. Kazimierza w Brokęcinie – 12 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku; Gmina Lwówek – opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów oraz remontu pokrycia dachowego wieży i wschodniej części nawy kościoła parafialnego – 15 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance; Miasto i Gmina Trzcianka – konserwacja i restauracja witraży z montażem oszklenia zabezpieczającego i szyby zespolonej termoizolacyjnej – 20 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Wielichowie; Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim – konserwacja i restauracja witrażu z przedstawieniem św. Elżbiety z nawy kościoła – 15 000 złotych,

– Kazimierz, Barbara Pospieszni; Gmina Miasteczko Krajeńskie – restauracja stolarki budowlanej, okiennej i drzwiowej z elewacji frontowej domu mieszkalnego w konstrukcji ryglowej z poł. XIX w. w Miasteczku Krajeńskim – 15 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie; Gmina Wyrzysk – prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. NMP Niepokalanie poczętej z kościoła parafialnego – 18 000 złotych,

– Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Głubczynie; Gmina Krajenka – konserwacja i restauracja polichromii stropu nad nawą główną w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Głubczynie – 10 000 złotych,

– Towarzystwo Salezjańskie pw. św. Wojciecha w Pile; Gmina Lądek – renowacja ramy wielkoformatowego obrazu olejnego na płótnie „Oddanie w modlitwie” autorstwa Adama Swacha, 1711 r. – 30 000 złotych,

– Powiat Szamotulski Oficjalnie; Urząd Miasta i Gminy Szamotuły – remont elewacji zabytkowego pałacu będącego siedzibą DPS – w zakresie naprawy kominów, wymiany okien dachowych i renowacji drzwi – 10 000 złotych,

– Dom Polski – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie – Gmina Zakrzewo – wymiana posadzki z remontem podłoża Sali kameralnej Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie – 20 000 złotych.

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego