Marszałek Senatu przyjął delegację samorządowców z Wielkopolski

W dniu 9 marca br. pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP przyjął delegację wielkopolskich samorządowców. Organizatorem wizyty był Adam Szejnfeld, były samorządowiec, a obecnie senator z Wielkopolski. Przyczynkiem do wizyty i rozmowy o istotnych sprawach dotyczących obecnej sytuacji w samorządzie była trzydziesta rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym w dniu 9 marca 1990 roku.

Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży i przewodniczący SGiPW przekazał panu Marszalkowi Tomaszowi Grodzkiemu Stanowisko II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego w sprawie sytuacji prawno – finansowej jednostek samorządu terytorialnego podjęte w Poznaniu w dniu 15 stycznia 2020 roku.

Podczas rozmowy omówiono bardzo wiele problemów istotnych tak dla samorządu jak i dla mieszkańców polskich miast, gmin, powiatów i województw. Najwięcej jednak czasu zajęły takie tematy, jak finanse gmin i powiatów, sytuacja w oświacie i służbie zdrowia, ochrona klimatu oraz problematyka dotycząca odpadów.

W apelu skierowanym do rządu, a uroczyście przekazanym panu Marszałkowi Grodzkiemu, wielkopolscy samorządowcy postulują, m.in. o:

1.    Ustawowe zmiany i przemodelowanie zasad organizacji finansów publicznych, zakładające system rekompensat, zapewniających stabilność finansów JST.

2.    Przestrzeganie konstytucyjnej zasady adekwatności środków do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP), przy nakreślaniu zasad      i modelu realizacji zadań zleconych w JST.

3.    Efektywne i zgodne z rzeczywistością oszacowanie kosztów realizacji zadań oświatowych, które stanowią istotną część zarówno wydatków, jak i zaangażowania organizacyjnego JST.

4.    Zmianę systemu organizacji służby zdrowia, a zwłaszcza realną wycenę świadczeń zdrowotnych, których niedoszacowanie w przeważającej większości ośrodków, spowodowało olbrzymie zadłużenie jednostek, ograniczające efektywną realizację zadań.

5.    Przestrzeganie zasady opiniowania przez stronę samorządową ważnych ustaw wpływających na podstawy funkcjonowania JST, unikanie przyjmowania szybkich ścieżek legislacyjnych (projektów poselskich ustaw), podejmowania efektywnej i partnerskiej dyskusji podczas posiedzeń KWRiST.

6.    Dalszą dyskusję nad modelem systemowych rozwiązań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w celu wyeliminowania trudności interpretacyjnych i destabilizacji budżetów JST.

Uczestnikami spotkania w gabinecie Marszałka Senatu, poza senatorem Adamem Szejnfeldem, byli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: Jacek Gursz, Grzegorz Ganowicz, Tomasz Telesinski, Marian Szkudlarek, Ryszard Nawrocki i Ryszard Kurp.

Anna Karmowska,
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

marszalek_senatu1_01

marszalek_senatu09 marszalek_senatu1_02 marszalek_senatu1_03 marszalek_senatu1_04 marszalek_senatu1_05