Masz zaległości w ZUS-ie? Skorzystaj z porad doradcy!

masz_zaleglosci_w_zus

Od 2 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia w Pile stanowiska doradcy ds. ulg i umorzeń. Doradca podpowie jak najlepiej rozwiązać problemy związane ze spłatą należności i będzie stanowił wsparcie dla klienta podczas całego postępowania.

W Oddziale ZUS w Pile, przy ul. Dr. Drygasa 7 uruchomione zostaną stanowiska doradcy ds. ulg i umorzeń.  Na spotkanie z doradcą można umówić się dzwoniąc na jeden z dwóch numerów telefonu – 67 2105652,  67 2105653.

Doradca podpowie jak najlepiej rozwiązać problemy związane ze spłatą należności, pomoże wypełnić niezbędne dokumenty, a także wesprze w trakcie rozpatrywania sprawy.

– Jeżeli dojdzie do podpisania umowy ratalnej, odsetki za zwłokę zostaną naliczone jedynie do dnia złożenia wniosku o raty – informuje Jerzy Michalik – z-ca dyrektora ds. dochodów.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od składek, które rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po wpływie do ZUS-u wniosku o ulgę.

Zgodnie jednak z uregulowaniami zawartymi w Ordynacji podatkowej, Zakład naliczy opłatę prolongacyjną w wysokości 50 procent stawki odsetek za zwłokę.

Wniosek o raty powinien przede wszystkim zawierać  propozycję co do wysokości lub ilości rat, w jakich można by spłacać istniejące zadłużenie. Niezbędna jest również informacja o tym, co ma być rozłożone na raty. Należy także wskazać powody zaprzestania lub niepełnego opłacania składek oraz wyczerpującą argumentację wskazującą, że nie jest się w stanie jednorazowo uregulować zadłużenia.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce