Miasteczko Ruchu Drogowego własnością Gminy Piła

Gmina Piła zgodnie z porozumieniem spełniła wszystkie warunki dotyczące trwałości projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki temu Wojewoda przekazuje nieodpłatnie na rzecz Gminy wartość poniesionych nakładów finansowych, co oznacza, że miasteczko ruchu drogowego przy ul. Dąbrowskiego stało się naszą własnością.  

Wyżej wspomniane porozumienie zostało podpisane 28 stycznia 2013 roku, gdy Wojewoda Wielkopolski zaprosił Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piłę i Poznań do wzięcia udziału w ogólnopolskim unijnym projekcie, który zakładał wybudowanie w każdym województwie jednego miasteczka ruchu drogowego. Inwestycja została oddana do użytku w grudniu 2013 roku. Koszt inwestycji to 652 428, 22 złotych, z czego 75 726, 64 złote to koszt, jaki poniosła Gmina, resztę kosztów pokrył Wojewoda Wielkopolski.

W ramach projektu na działce o powierzchni ~ 6500 m² pojawiło się miasteczko z drogami jedno- i dwukierunkowymi rozdzielone pasami zieleni, skrzyżowania, sygnalizacja świetlna i znaki drogowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, chodniki oraz elementy małej architektury.

UM Piły

miasteczko_ruchu1_01

miasteczko_ruchu1_04 miasteczko_ruchu1_02 miasteczko_ruchu1_03