Miasto gotowe do pomocy mieszkańcom i osobom bezdomnym w okresie jesienno – zimowym

Jesień i zima to pora roku szczególnie trudna dla osób starszych, które mieszkają samotnie oraz osób dotkniętych problemem bezdomności. Dlatego nie bójmy się podejść do osoby śpiącej na przystanku, nawet, jeżeli wygląda na pijaną. Reagujmy. Zadzwoń na policję, do straży miejskiej lub pod numer ratunkowy. Twój telefon może uratować komuś życie.

Gmina Piła prowadzi różne formy pomocy mieszkańcom szczególnie w okresie jesienno – zimowym.  O tym, na co mogą liczyć mieszkańcy i osoby bezdomne mówili 31 października na konferencji prasowej: Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły, Wanda Kolińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Wojciech Nosek – Komendant Straży Miejskiej w Pile i Lech Gąsiorowski – stowarzyszenie Monar Markot.

Na terenie gminy Piła od kilku lat funkcjonuje Partnerstwo Lokalne, które działa na rzecz rozwiązywania i zapobiegania problemowi bezdomności. Tworzą je: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Komenda Powiatowa Policji w Pile, Straż Miejska w Pile, Straż Ochrony Kolei w Pile, Akcja Humanitarna „Życie” Oddział w Pile, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych w Pile, Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd w Pile. To te instytucje i służby monitorują i patrolują miejsca, w których mogą, przebywać, nocować osoby bezdomne.

– Jak zauważyłem, nie wszyscy są zorientowani jaką pomoc można otrzymać ze środków gminnych. Z roku na rok mamy sytuację coraz lepszą. Coraz mniej musimy wypłacać takich prostych świadczeń a coraz więcej opieki oferuje MOPS w Pile.  Ta opieka to pomoc np. rodzinom choćby w prowadzeniu budżetu domowego, opieka socjalna. Widać, że coraz więcej mieszkańców radzi sobie bez naszej pomocy finansowej, ale jest bardzo dużo możliwości wykorzystania pomocy organizacyjnej, prawnej. Dużo do zaoferowania ma również Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Pro-Senior, Spółdzielnia Socjalna „Perfekcja” i Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot. Natomiast rolę prewencyjną pełni Straż Miejska – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. – Kwestia bezdomności to kwestia wyboru, sposobu życia. Zachęcamy tych ludzi, aby przeszli ścieżkę, która przywróci normalne funkcjonowanie dzięki naszym instytucjom pomocowym.

Lech Gąsiorowski, Dyrektor Pilskiego Centrum pomocy Bliźniemu Monar – Markot poinformował, że od 1 października 2018 r. funkcjonuje ogrzewalnia zlokalizowana w budynku jadłodajni przy ul. Okólnej. Ogrzewalnia czynna jest od godz. 18.00 do 8.00, zapewnia 10 miejsc siedzących. Osoby potrzebujące mogą tam skorzystać z kąpieli, otrzymać ciepły napój, czyste ubranie. Ogrzewalnia będzie czynna do końca kwietnia.

Oprócz ogrzewalni MONAR prowadzi Dom dla mężczyzn na ul. Długosza 33 który oferuje 85 miejsc noclegowych i Dom dla kobiet przy ul. Niepodległości 135 który oferuje 15 miejsc noclegowych.

Do jednych z podstawowych zadań Straży Miejskiej w okresie jesienno – zimowym należy monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnie mieszkających, przebywających w bardzo złych warunkach, osób mogących potrzebować pomocy medycznej lub socjalnej.

– Osoby bezdomne nie pozostają same sobie, dlatego od 1 listopada, jeśli pojawiają się naprawdę zimne dni uruchamiamy dodatkowy patrol. W tej chwili mamy zlokalizowanych na terenie miasta 17 miejsc, które są potencjalnymi miejscami dla osób bezdomnych, w których próbują się schronić. My tym patrolem docieramy kolejno do wszystkich. Cały rok pracujemy z ludźmi bezdomnymi. Dostarczamy osoby, które naprawdę potrzebują pomocy do MOPS Piła czy do Monaru. Kierujemy również osoby schorowane na Szpitalny Oddział Ratunkowy, aby tam była udzielona pomoc medyczna. Także współpracujemy z mieszkańcami, którzy nas informują gdzie mamy do czynienia z osobami bezdomnymi szczególnie w godzinach 22-6 rano. Wystawiamy także w mieście przy niskich temperaturach koksowniki. Rocznie a głównie w okresie zimy mamy  ok. 500 przypadków, w których mamy do czynienia z osobami bezdomnymi. Na szczęście od ponad 8 lat, jak pamiętam, nie było żadnego przypadku śmiertelnego, żeby ktoś nam zamarzł czy wychłodził się od zimna – dodaje Wojciech Nosek, Komendant Straży Miejskiej w Pile.

Formy dostępnej pomocy oferowanej mieszkańcom, osobom bezdomnym i samotnym:

•    pomoc w formie dostawy węgla opałowego lub pomocy finansowej na zakup innego rodzaju opału

•    pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami i zależności od potrzeb

•    usługi opiekuńcze, dedykowane zwłaszcza samotnym osobom starszym i chorym

•    ciepły posiłek

•    produkty żywnościowe

•    schronienie całodobowe dla osób pozbawionych dachu nad głową lub doraźne z możliwością skorzystania z noclegu, ciepłego posiłku, kąpieli oraz otrzymania odzieży
– pobyt doraźny w ogrzewalni z możliwością skorzystania z kąpieli, ciepłego napoju, czystego ubrania

– schronienie całodobowe w Ośrodku Wsparcia MOPS.

Aby ubiegać się o skorzystanie z wymienionych form wsparcia należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5.

Uwaga !
W szczególnej sytuacji w okresie jesienno-zimowym znajdują się osoby bezdomne, którym może grozić śmierć lub utrata zdrowia z powodu wychłodzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile tradycyjnie apeluje zatem do mieszkańców Piły o czujność i wrażliwość na los osób potrzebujących, szczególnie tych pozbawionych dachu nad głową, opału, ciepłego posiłku czy opieki.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 67 212 21 31*, w godz. 7:30-15:30.

* W dni świąteczne oraz godziny popołudniowo-nocne, proszę o kontakt z: Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT pod nr tel. 67 214 41 21, bądź Strażą Miejską w Pile pod nr tel. 986 (dotyczy problemu bezdomności).

Sebastian Daukszewicz

miasto_gotowe_do_pomocy01

miasto_gotowe_do_pomocy02 miasto_gotowe_do_pomocy03 miasto_gotowe_do_pomocy04