Miasto ogłasza konkurs na nazwę stref gospodarczych w Pile

O tym, że lokalizacja w biznesie jest ważna lub bardzo ważna z punktu widzenia podejmowania decyzji i lepszej produktywności zespołów nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz, aby ułatwić lokalizację czterech pilskich stref gospodarczych Miasto Piła ogłasza konkurs na ich nazwę – wyłącznie jedna nazwa dla każdej strefy. Konkurs ma charakter ogólnopolski i będzie trwał od 28 stycznia do 15 marca 2019 roku.

– Zapewne mieszkańcy, którzy są codziennymi użytkownikami ulicy Wawelskiej zauważyli, że przeszła ona metamorfozę – można z niej już korzystać. Co prawda wiele się tam jeszcze dzieje i przewidujemy, że do kwietnia z wszystkim się uporamy, tak, aby na wiosnę wszystko było w jak najlepszym stanie na Wawelskiej. Przed nami w pierwszym półroczu kilka dobrych informacji o uruchomieniu produkcji, o czym będziemy Państwa informować. Podobnie w przypadku ulicy Młodych gdzie trwa jeszcze realizacja infrastruktury drogowej – mówi Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły.

Miasto Piła wraz z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski organizują konkurs, który polega na wymyśleniu nazw dla czterech stref gospodarczych znajdujących się w naszym mieście (w rejonie ulic: Wawelska – Młodych, w rejonie ulicy Przemysłowej, w rejonie ulicy Krzywej i w rejonie lotniska), w celu identyfikacji przez zarówno mieszkańców, jak i osoby przyjezdne, wyodrębnionych w mieście miejsc, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

– Nasłuchaliśmy się od gości z kraju, zagranicy, którzy próbowali trafić na naszą strefę, że tak wszystko się w Pile rozwija, że Google nie nadąża aktualizować swoich map. Żeby nie było problemów z tirami, które krążą po Pile i szukają właściwej firmy organizujemy konkurs, tak by po nazwie strefy tam trafić. Zachęcam ludzi kreatywnych, z pomysłami do wzięcia udziału w konkursie – dodaje Grzegorz Marciniak, prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej do Konkursu (załącznik do Regulaminu Konkursu), którą można pobrać ze strony internetowej Organizatora www.pila.pl oraz www.bip.pila.pl wraz z propozycją nazwy dla każdej z 4 stref gospodarczych.

Kartę Zgłoszeniową z propozycjami nazw, należy składać w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku, lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, do 15 marca 2019 roku z dopiskiem „Konkurs na nazwę stref gospodarczych” lub pocztą elektroniczną na adres bp@um.pila.pl. W przypadku wysłania zgłoszenia wraz z propozycją nazwy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Pomysły na nazwy będą oceniane przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawiciela Urzędu Miasta, przedstawiciela Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski oraz przedstawiciela Zespołu ds. nazewnictwa, działającego przy Urzędzie Miasta Piły. Jury dokona oceny do dnia 31 marca 2019 roku. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową oraz zestawem gadżetów miejskich.

Sebastian Daukszewicz

miasto_oglasza_konkurs1_01

miasto_oglasza_konkurs1_06 miasto_oglasza_konkurs1_02 miasto_oglasza_konkurs1_03 miasto_oglasza_konkurs1_04 miasto_oglasza_konkurs1_05