Miasto Piła przedłuża pomoc finansową dla przedsiębiorców

Stawki lokalnych opłat i podatków bez zmian, ulga w podatku od nieruchomości w wysokości 50 procent, zwolnienie z opłat koncesyjnych na sprzedaż alkoholu dla branż hotelarskiej i gastronomicznej – to realna pomoc jakiej udziela gmina Piła przedsiębiorcom, prowadzącym w mieście działalność gospodarczą. Prezydent Piły zapowiada, że w razie konieczności, samorząd będzie wspierał przedsiębiorców, także w kolejnych miesiącach bieżącego roku.   

– Podjęta w ubiegłym roku rezygnacja z górnych stawek podatków i opłat lokalnych, to najważniejsza pomoc dla przedsiębiorców i mieszkańców, która rzadko jest zauważana – podkreślił prezydent Piły Piotr Głowski, który zainicjował przyjęte przez Radę Miasta Piły uchwały, na mocy których przedsiębiorcy dotknięci obostrzeniami pandemicznymi, mogą ubiegać się o przyznanie ulg i zwolnień od lokalnych opłat.

Podatek od nieruchomości

Prezydent Miasta Piły poinformował jednocześnie, że tylko na skutek nie podnoszenia podatku od nieruchomości oraz  wprowadzenia możliwości skorzystania z 50-procentowej ulgi, przedsiębiorcy, oraz mieszkańcy zaoszczędzili w ubiegłym roku ponad 6 300 000 złotych. Na taką kwotę składają się sumy ulg i zwolnień przyznanych w 2020 roku:

– osobom fizycznym – 1 626 756 zł;
– osobom prawnym – 4 740 750 zł;
– razem – 6 367 506 zł.

– Choć wiele samorządów takich rozwiązań nie wprowadziło,  my  podjęliśmy decyzję o utrzymaniu dotychczasowych stawek także w 2021 roku – zadeklarował P. Głowski.

Podatek od środków transportu

Z inicjatywy prezydenta Piły, nie wzrosły również stawki podatkowe od środków transportu.

– Myślę, że nasze propozycje w zakresie podatku od środków transportu, są dla przedsiębiorców korzystne i mam nadzieję, że pomagają im przetrwać ten trudny czas – stwierdził prezydent Piotr Głowski.

Zwolnienie lub zwrot opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

– Chcemy także pomóc przedsiębiorcom z branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy zgodnie z przepisami wnieśli i wnoszą opłatę za przyznanie koncesji na sprzedaż alkoholu, a z powodu nałożonych na te branże obostrzeń – czyli zamknięcia lokali – nie mogli nim handlować. Prawo bowiem zabrania hotelom, restauracjom, kawiarniom i barom, sprzedaży napojów alkoholowych na wynos. W związku z tym przedstawimy Radzie Miasta Piły projekt uchwały, w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej za rok 2021 oraz zwrotu z urzędu pobranej I raty opłaty za 2021 r. – zadeklarował Piotr Głowski i zapowiedział zwrócenie się z wnioskiem o zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Piły. .

– Wyznaczę termin nadzwyczajnej sesji jak tylko wpłynie wniosek w tej sprawie. Musimy bowiem pomagać przedsiębiorcom na tyle ile możemy .Bo jeśli im się dobrze wiedzie, to i wszystkim mieszkańcom oraz samorządowi również dobrze się wiedzie – zapowiedziała towarzysząca prezydentowi Maria Kubica, przewodnicząca Rady Miasta Piły.

Przykładowe stawki podatków

Podatek od nieruchomości – grunty:
– działalność gospodarcza bez względu na zakwalifikowani w ewidencji – 85 gr/1m2
– działalność handlowa – 95 gr/1m2
– organizacje pożytku publicznego  – 41 gr/1m2

Podatek od nieruchomości – budynki:
– mieszkalne – 68 gr/m2
– działalność gospodarcza – 20,20 zł/m2
– świadczenia zdrowotne – 4, 20 zł/m2
– organizacje pożytku publicznego – 6,90 zł/m2

Środki transportu – samochody ciężarowe:
– od 3,5 do 5,5 tony – 330 zł
– od 5,5 do 9 ton – 380 zł
– 0d 9 do 12 ton – 480 zł

Środki transportu – autobusy
– mniej niż 22 miejsca – 672 zł
– równej lub większej niż 22 miejsca – 1368 zł.

Obowiązujące stawki zostały określone w:

1. Uchwale Nr XVI/157/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
oraz

2. Uchwale LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UM Piły
Fot. Wojciech Szczerbiński

miasto_przedluza1_01

miasto_przedluza1_02