Międzynarodowy obóz strażacki WYSOKA 2023

W dniach od 4 – 8 sierpnia 2023 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej odbywał się obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Wysokiej oraz gości z partnerskiej gminy Gemeinde – Jesberg z Niemiec.

Na uczestników obozu czekała moc atrakcji między innymi jak: powitanie i przekazanie nowych wozów strażackich dla OSP Bądecz i OSP Stare, wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2 w Pile, wizyta w Starostwie Powiatowym w Pile,  prezentacja oraz pokazy wozów strażackich z OSP Wysoka, Tłukomy Stare, Bądecz. W poniedziałek 7 sierpnia 2023 roku grupa młodzieży udała się do Poznania w celu zwiedzenia i zapoznania się ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 8 sierpnia 2023 roku obóz odwiedzili:
– Marta Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
– st. bryg. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy PSP w Pile,
– mł. bryg. Paweł Kamiński – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pile,
– Artur Kłysz – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka,
– Emilia Dębińska – Radna Rady Miasta i Gminy Wysoka,
– Grażyna Wrzaszczak – Radna Rady Miasta i Gminy Wysoka,
– Waldemar Nijak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej,
– Michał Radliński Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Wysokiej,

Podczas obozu nie zabrakło poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, rozwijania sprawności fizycznej i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, którą przedstawił ratownik medyczny Szymon Kozłowski. Obóz zainicjowali i zorganizowali Pani Joanna Seweryn nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Wysokiej oraz Pan Krzysztof Stefen Komendant Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wysokiej.

Opracowanie & zdjęcia: st. asp. Krzystzof Stefen
KP PSP w Pile

miedzynarodowy obóz

miedzynarodowy obóz_02 miedzynarodowy obóz_03 miedzynarodowy obóz_04 miedzynarodowy obóz_05 miedzynarodowy obóz_06 miedzynarodowy obóz_07 miedzynarodowy obóz_08 miedzynarodowy obóz_09 miedzynarodowy obóz_10 miedzynarodowy obóz_11 miedzynarodowy obóz_12 miedzynarodowy obóz_13