Miejsca w noclegowni i ciepły posiłek czekają na bezdomnych przez całą dobę

Silne mrozy, które utrzymują się od kilku dni, stanowią śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Jak zawsze mogą oni znaleźć pomoc np. w pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT,  który oferuje pomoc doraźną (herbatę, posiłki, odzież, materiały opatrunkowe) oraz miejsce w ośrodku czy nocleg. Niektórzy mimo mrozów wybierają pustostany, altanki w ogródkach działkowych i nieogrzewane pomieszczenia. Nie bądźmy obojętni na los innych. Każde zgłoszenie o siedzącym czy leżącym na mrozie człowieku może zapobiec tragedii.

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu jest otwarte dla Osób Potrzebujących przez całą dobę. Osoby Bezdomne uzyskają tam pomoc w postaci schronienia, posiłku i wsparcia.

– W tej chwili w naszym ośrodku mamy 104 osoby. W czasie mrozów zmiennie przybyło od 8 do 14 osób. Wcześniej dzięki informacjom od streetworkerów, straży miejskiej i pracowników MOPS w Pile osoby, którym groziło niebezpieczeństwo zostały skierowane do nas do schroniska lub noclegowni. Wszystkie miejsca, gdzie takie osoby mogą przebywać są monitorowane – mówi Lech Gąsiorowski, dyrektor Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR–MARKOT. – Wyziębiona osoba powinna jak najszybciej znaleźć się w ciepłym pomieszczeniu. Przy ulicy Długosza 33 w Pile możemy zaoferować m.in. nocleg, wymianę odzieży, środki czystości, oraz trzy posiłki, jeśli zostaną do czasu, kiedy mrozy nie będą tak uciążliwe – czyli działania mające na celu poprawienie losu osób bezdomnych. Namawiamy również osoby, które do nas trafiają, aby pozostały u nas na dłużej. Mogą one skorzystać na miejscu z pomocy psychologa czy specjalisty od terapii uzależnień czy z pomocy pracowników socjalnych. Chcemy aby te osoby pracowały nad sobą i wyszły z bezdomności.

W tym roku Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile ma w planach zagospodarowanie terenu wokół Noclegowni dla kobiet, samotnych matek przy ul. Al. Niepodległości 135 oraz remont budynku, tzw. okrąglaka przy ul. Ludowej, gdzie wydawane są posiłki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to warunki w tych obiektach poprawią się do kolejnej zimy.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, ciepłego posiłku czy w inny sposób zagrożone, prosimy o kontakt z MOPS w Pile pod nr telefonu 67 212 21 31.

W dni świąteczne oraz godziny popołudniowo-nocne, prosimy o kontakt z: Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT pod nr tel. 67 214 41 21, Komendą Powiatową Policji w Pile pod nr tel. 997 bądź Strażą Miejską w Pile pod nr tel. 986 (dotyczy problemu bezdomności).

Sebastian Daukszewicz

miejsca_w_noclegowni00

miejsca_w_noclegowni01