„Mieszkania na start” dla lekarzy pilskiego szpitala

Zgodę na przydzielenie mieszkania dla lekarki Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego w Pile, z gminnego „Programu Wsparcia – Mieszkanie na Start”, wyraził prezydent  Piły Piotr Głowski. Jest to trzecie mieszkanie, jakie w ostatnim czasie pilski samorząd przekazał lekarzom pilskiej lecznicy.

Ostania decyzja Prezydenta Miasta Piły, dotyczy mieszkania dla   lekarki, która zostanie zatrudniona przez pilski szpital 1 kwietnia 2021 r. na Oddziale Neurologii, na stanowisku młodszego asystenta. Dodajmy, że w tej chwili opiniowany jest kolejny wniosek złożony przez Szpital Specjalistyczny w Pile, o przydzielenie lokalu mieszkalnego lekarzowi,  po stażu podyplomowym w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Przypomnijmy także, że w 2020 roku z mieszkań z puli „ „Program Wsparcia – Mieszkanie na Start”, skorzystali:  lekarz rezydent będący wówczas w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych  i zatrudniony na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz lekarz rezydent, zatrudniony w Zakładzie Radiologii pilskiego szpitala, który wówczas był w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.

„Program Wsparcia – Mieszkanie na Start”     jest realizowany z inicjatywy prezydenta Piotra Głowskiego od 2016 roku. Jego celem jest wspieranie pilskich przedsiębiorców i instytucji w poszukiwaniu i rekrutacji młodych pracowników, posiadających wysokie i specjalistyczne kwalifikacje.

„Regulamin wynajmowania lokali z zasobów Programu Wsparcia – Mieszkanie na Start”, który określa zasady oddawania w najem mieszkań młodym pracownikom znajduje się na stronie pila.pl.

UM Piły

mieszkania_na_start1_01

mieszkania_na_start1_03 mieszkania_na_start1_02