Minimalnie mają wzrosnąć ceny egzaminów na prawo jazdy. Jednak nie naprawi to sytuacji WORD-ów!

Opłaty za egzaminy na Prawo Jazdy nie zmieniły się… od 10 lat! Czy w dobie lawinowego wzrostu cen za media oraz szereg innych usług i produktów codziennego użytku, ktokolwiek wytrzymałby bez podniesienia swoich przychodów, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania firmy, ba, przeżycia? Jest to pytanie retoryczne, bowiem każdy prywatny przedsiębiorca zawsze stara się nadążyć za inflacją, a nawet nieco ją przegonić. Rządowe spółki robią to samo i to w jeszcze większej skali (vide: np. ORLEN). A WORD-y muszą kombinować jak przeżyć, nie mogąc podnieć stawek za swoje jakże potrzebne usługi. Ostatnio podobnie jest ze spółkami Wod-Kan, którym „Wody Polskie”, nakładają kaganiec na podwyższenie nawet w sposób minimalny cen za wodę i ścieki. Jest kaganiec i co mi zrobisz?! Wart mocno podkreślić, że PRAWO JAZDY to inwestycja na całe życie!

22 lutego 2023 r. przed Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile  Adam Bogrycewicz, Radny Sejmiku Wielkopolskiego z PiS  poinformował dziennikarzy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe chce wprowadzić maksymalne stawki za egzaminy na prawo jazdy, by ratować sytuację finansową WORDów.

Urzędy marszałkowskie, które nadzorują działalność WORD-ów, zawarły porozumienie i zarekomendowały sejmikom, by w uchwałach o wzroście opłat wprowadzały maksymalne stawki. Związek Województw rekomendował, aby cena za egzaminy teoretyczne w całej Polsce wynosiła 50 zł. Obecnie jest to 30 złotych. Opłata za egzamin praktyczny na najbardziej popularne kategorie wynosić będzie 200 złotych – obecnie jest to 180 złotych dla egzaminu na kategorię A i 140 złotych dla kategorii B. Dla pozostałych kategorii cena wynosić będzie 250 złotych.

„Na przestrzeni lat 2013-2022 obserwowany jest stały spadek liczby przeprowadzanych egzaminów, przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń, kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, opłat za odbiór śmieci komunalnych i ścieków oraz podatku od nieruchomości. Powyższy wzrost opłat oraz ograniczenie od 2020 r. ilości egzaminów, które może przeprowadzić dziennie egzaminator, wpłynęło na zwiększenie kosztów realizacji egzaminów państwowych na prawa jazdy” – czytamy w uzasadnieniu do sejmikowej uchwały.

Samorządowcy i dyrektorzy WORD-ów wskazują, że obowiązujące opłaty nie zmieniają się od 10 lat i są zbyt niskie.

– W tamtym roku były prowadzone akcje protestacyjne, które nie przyniosły podwyżek opłat za egzaminy. Decyzje odnośnie podwyżek zostały przeniesione na Sejmiki Wojewódzkie. To takie sprytne zagranie Prawa i Sprawiedliwości, aby odpowiedzialność za podwyżki przenieść na samorządy wojewódzkie. Zapiano górne kwoty, ale one okazały się zbyt małe, niemające odniesienia do obecnej sytuacji, wzrostu płacy, inflacji. Podwyżek nie było od 10 lat za egzaminy – mówi Zbigniew Przeworek, dyrektor WORD Piła.

Z podwyżkami, które są proponowane nie zgadza się radny Adam Bogrycewicz z PiS. – Nie ma naszej zgody na takie podwyżki, mimo że na konwencie województw ustalono, że wszystkie województwa będą ustalać kwoty maksymalne. Powinniśmy analizować sytuacje indywidualną każdego województwa. U nas nie ma potrzeby, aby te stawki weszły w życie. Będziemy przeciwni tej propozycji. Stawki powinny zostać utrzymane na tym samym poziomie, ze względu na wysoki Fundusz Zapasowy, który możemy, mówiąc kolokwialnie, zjadać. Bo powinniśmy najpierw przyjrzeć się strukturze wydatków i w tych miejscach, w których można w ośrodkach oszczędzić. A jeśli będzie rzeczywista pogłębiona analiza i okaże się, że wszystkie możliwości są wykorzystane, a mimo wszystko mamy jakiś poziom ujemny, być może należy te stawki podnieść, ale nie do poziomów maksymalnych. Jeśli będzie kompromis to może warto obniżyć do 170 złotych za część praktyczną w tych najpopularniejszych kategoriach typu B i do 40 zł. za część teoretyczną. Niestety zdawalność w WORD Piła jest bardzo niska na tle całego województwa. Proszę sobie wyobrazić, że 18-letni młody człowiek będący na utrzymaniu rodziców albo ma swoją pierwszą pracę przy niskich dochodach nie zdaje za pierwszym razem, a zdaje za drugim, trzecim, a nawet dziesiątym i ma za każdym razem ponosić opłatę dwustu złotych. To robią się wysokie sumy dla młodego człowieka – mówi Adam Bogrycewicz, Radny Sejmiku Wielkopolskiego.

Na pytanie przechodzącego przypadkiem byłego pracownika WORD, „czy zechciałby pan mieć do czynienia z niedouczonym kierowcą na drodze”, radny odpowiedział, że oczywiście NIE. No i miał rację, bo nikt obdarzony zdrowym rozsądkiem tego by nie chciał. Notoryczne nawiązywanie do słabej zdawalności w pilskim WORDzie, zdaje się sugerować, że w ośrodku wymagania egzaminatorów są zbyt wygórowane, a co za tym idzie wymuszają wielokrotnie podchodzenie do egzaminów praktycznych. Nic bardziej mylnego! W samochodzie od długiego czasu wszystko rejestrują kamery, a wiec nie może być żadnych „figli migli”!

Żeby zobrazować jak młodzi ludzie mający od niedawna prawo jazdy znają przepisy ruchu drogowego, podam jeden przykład i to nie będzie scenka kabaretowa. Kierowca, mający od czterech lat prawo jazdy, jadąc samochodem z czterema kolegami uderzył w samochód zjeżdżający z ronda, w drzwi pasażera. Nie tylko ów młody kierowca, ale – o zgrozo – jego wszyscy młodzi koledzy upierali się, że nie jest to ich wina, lecz kierowcy pojazdu opuszczającego rondo. Byli tak pewni swego, że wezwali na miejsce zdarzenia policję. Funkcjonariusze, wykazali że nie zauważyli znaku „Ustąp”, uzmysłowili kierowcy, jakie przepisy obowiązują na rondzie (!!!)… i wręczyli mandat na kwotę 1500 zł i 10 punktów karnych!

I jeszcze jedno. Może ceny w Polsce rosną w sposób „przybliżony” jak w kilkunastu krajach europejskich, ale jak podaje Eurostat Polska znalazła się na czwartym miejscu od końca ze średnim wynagrodzeniem w wysokości 14,4 tys. euro, czyli nawet nie połowy średniej dla całej wspólnoty, która w roku 2021 wyniosła 33500 euro!

27 lutego 2023 roku radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zadecydują o podniesieniu opłat za egzamin na prawo jazdy.

red

minimalnie_maja_wzrosnac

minimalnie_maja_wzrosnac_02 minimalnie_maja_wzrosnac_03