Młody pilanin wyróżniony w konkursie o OZE

mlody_pilanin

Alan Chmielewski, uczeń klasy 6 ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile odebrał nagrodę za wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Cztery pory roku z OZE” zorganizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Nagroda została wręczona na Wydziele Prawa i Administracji Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

Tematem przewodnim konkursu było promowanie odnawialnych źródeł energii oraz uświadomienie potrzeby zmiany nawyków uczniów, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania energią w gospodarstwach domowych, szkołach i miejscach pracy. Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu w dowolnej technice plastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 3 im Jana Brzechwy w Pile