MOPS: informacja dotycząca świadczeń 300+ i 500+

mops_informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile rozpoczął wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”.  Do tej pory do Ośrodka wpłynęło ponad 5.350 wniosków, z czego dwie trzecie drogą elektroniczną. Pomoc w tej formie otrzymało już około 6.000 dzieci.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku do końca sierpnia br., wypłata świadczenia nastąpi do końca września. W pozostałych przypadkach w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Przypominamy również, że jednocześnie trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych i alimentacyjnych na okres 2018/2019.
Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Uwaga! Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wnioski należy złożyć do końca sierpnia.

Wnioski są dostępne w budynku Ośrodka przy ul. Grunwaldzkiej 2 (BOK) oraz na stronie internetowej www.mops.pila.pl

Infolinia  67 344 20 10

Dostępne są już także wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego, które podobnie jak świadczenie „Dobry start” stanowi wsparcie rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Wnioski przyjmowane będą od 3 września 2018r.

Wnioski można pobrać w punkcie informacyjnym Ośrodka przy ul. Kwiatowej 5 oraz ze strony internetowej www.mops.pila.pl.

UM Piły