MZK Piła: Niedługo linią nr 1 dojedziemy do Zawady

mzk_pila_niedlugo
Informujemy, że Prezydent Miasta Piły oraz Wójt Gminy Szydłowo, podpisali aneks do porozumienia  pomiędzy Gminą Piła i Gminą Szydłowo z dnia 7 sierpnia 2020 roku. Aktualizacja porozumienia  dotyczy świadczenia usług  komunikacji miejskiej przez  MZK Piła Sp. z o. o. do nowej części wsi Zawada. Komunikacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu niezbędnych wymagań formalno – prawnych i przygotowaniu infrastruktury drogowej do zawracania autobusów.

Komunikacja podmiejska będzie zorganizowana autobusem linii nr 1 – wydłużenie trasy z Osiedla Gładyszewo do przystanków zlokalizowanych przy ul. Sosnowej i Długiej w Zawadzie. Planowana liczba kursów to sześć kursów – trzy poranne i trzy w godzinach popołudniowych.

Dla mieszkańców wsi Zawada oznacza to konsolidację obszaru i ujednolicenie taryfy opłat oraz jednolity system ulg i zwolnień z odpłatności za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.  Uruchomienie komunikacji umożliwi nie tylko integrację obu sąsiadujących jednostek terytorialnych, ale również ułatwi integrację społeczności lokalnych, ich wspólnych interesów życiowych i gospodarczych.

Źródło: MZK w Pile