Na drogach dzieje się wiele

Za nami kolejna porcja remontów na powiatowych drogach. Zachęcamy do zainteresowania się inwestycjami, które dobiegły końca w czerwcu.

Zakończony został remont drogi powiatowej nr 1060P w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1182P, w miejscowości Rudna (gmina Wysoka). W trakcie prac wykonano nową nawierzchnię na powierzchni niemal 1300 metrów kwadratowych, uzupełniono pobocze i wykonano oznakowanie poziome. Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetowych Powiatu Pilskiego.

***
Skończył się również remont drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie (gmina Ujście). Nową nawierzchnię wykonano na powierzchni 960 metrów kwadratowych. Dodatkowo dokonano regulacji pionowej studzienek. Inwestycję sfinansował Powiat Pilski.

***
Remont drogi powiatowej nr 1176P od drogi krajowej nr 11 do Nowej Wsi Ujskiej (gmina Ujście) dobiegł końca 10 czerwca. Wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną na powierzchni niemal 4700 metrów kwadratowych. Inwestycja obejmowała również odtworzenie rowów odwadniających na długości dziewięciuset metrów wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym łamanym. Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetowych Powiatu Pilskiego, przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Ujście oraz właściciela firmy AGA – Guderski Transport i Logistyka.

***
W dużo lepszym stanie jest obecnie odcinek drogi powiatowej nr 1184P na trasie Wysoka Mała (gmina Wysoka) – Grabówno (gmina Miasteczko Krajeńskie). W tym przypadku warstwy: wyrównawcza i ścieralna zostały położone na odcinku o długości 1300 metrów. Obustronnie uzupełniono również pobocze. Inwestycję zrealizowano dzięki środkom budżetowym Powiatu Pilskiego.

Starostwo Powiatowe w Pile

na_drogach_dzieje_sie_wiele01

na_drogach_dzieje_sie_wiele02

na_drogach_dzieje_sie_wiele03

na_drogach_dzieje_sie_wiele04