„Na Górze” puszcza na głębokie wody

Stowarzyszenie Na Górze rozpoczyna nabór osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności do projektu „PUSZCZENI NA GŁĘBOKIE WODY”. Dzięki współpracy stowarzyszenia z Chodzieskim Klubem Żeglarskim LOK uczestnicy zajęć będą mogli pływać na sprzęcie wodnym po Jeziorze Chodzieskim.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2014 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Mówi Wojciech Retz, koordynator: „Projekt, który będziemy realizować, walczy ze społecznie nabytą niepełnosprawnością. Z naszych obserwacji wynika, że często rzeczywista niepełnosprawność psychomotoryczna jest u poszczególnych osób pogłębiona brakiem wiary we własne możliwości, siły. Chcemy pokazać tym osobom, że ich szanse są o wiele większe niż same się spodziewają i niż spodziewa się najbliższe społeczeństwo, które otacza je opieką. Nasz projekt obejmuje rejsy po jeziorze na łódkach wiosłowych, żaglówkach i kajakach oraz piesze wycieczki po wzgórzach w okolicach Chodzieży, Osieka i Białośliwia. Oczywiście wszystko to w bezpiecznych warunkach, pod stałą opieką profesjonalnej kadry żeglarskiej i terapeutycznej. Doświadczenia zdobyte podczas tych zajęć mają dać osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności odwagę, wiarę w swe siły, w swoją niezależność, zmobilizować je do tego, by w przyszłości same podejmowały różne wyzwania życiowe – aby próbowały poprowadzić już nie tylko łódkę, ale swoje własne życie. Inauguracją zajęć będzie rejs statkiem „Chodzieżanka”, a ich zwieńczeniem – wspólne ognisko oraz wyjazd na Zlot Miłośników Kolejek Wąskotorowych w Białośliwiu.”

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 sierpnia 2014 o godzinie 16:30 na przystani Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego LOK (wejście naprzeciwko Skateparku).

Wojciech Retz

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA