Na pilskim targowisku zbierali podpisy na Kidawę-Błońską

Kampania prezydencka nabiera tempa i wigoru. Konwencje, prezentacje sztabów wyborczych poszczególnych kandydatów, no i w tej chwili najważniejsze – zbieranie podpisów na listach poparcia uczestników wyścigu do fotela prezydenta RP.

18 lutego na Targowisku Miejskim w centrum Piły klienci mogli natknąć się na ekipę zbierającą podpisy pod listami poparcia na kandydatkę do fotela prezydenta RP, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Była to drużyna, w której można było zauważyć Beatę Dudzińską, zastępcę prezydenta Piły, Marię Kubicę, przewodniczącą Rady Miasta, radne miejskie – Urszulę Kaczmarek i Teresę Kasior oraz radną powiatową – Marię Augustyn a także starszego pana, który wspierał panie z akcji.

– Zaczęliśmy akcję w deszczu, ale deszcz nas nie przeraził. Jak widać warto być konsekwentnym, bo jak się okazało, wyszło słońce i jest bardzo przyjemnie. Podczas ponad dwugodzinnej akcji miały miejsce bardzo miłe spotkania z ludźmi, którzy popierają panią marszałek. Natomiast ci, którzy nie popierają, różnie reagowali. Przechodzili obojętnie, albo czasem powiedzieli coś przykrego. Ale tacy są ludzie, takie jest życie – mówi Maria Kubica, przewodnicząca Rady Miasta Piły. – Jestem zadowolona z zebranego „plonu”, szczególnie biorąc pod uwagę nienajlepszą pogodę i niestandardową (czyt. słabą) frekwencję klientów na pilskim targowisku. Szczególnie widząc z jaką chęcią, jakim entuzjazmem mieszkańcy podpisują listy poparcia pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Jest to niezwykle budujące i motywujące. Przekonaliśmy się jak ważna jest merytoryczna rozmowa, szczególnie z osobami niezdecydowanymi, ponieważ przynosi ona znaczne efekty – puentuje Maria Kubica.

To dopiero preludium zbierania podpisów na Małgorzatę Kidawę- Błońską, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, wraz z rzeszą sympatyków planują szereg podobnych akcji. A jak informuje Maria Kubica, drużyn zbierających sygnatury należy spodziewać się w różnych miejscach Piły i powiatu(ów), szczególnie przy centrach handlowych, galeriach, targowiskach, etc.

Z pewnością nie zabraknie ekip zbierających podpisy na pozostałych kandydatów. Bez wątpienia państwo natkniecie się na nie niejednokrotnie. No, cóż taki jest urok wszelkich maści kampanii, a kampanii na głowę państwa w szczególności. Przypominamy, że wybory już 10 maja br. Już dzisiaj zapraszamy do urn! Pojawmy się przy nich gremialnie!

Warto wiedzieć:

W celu zgłoszenia kandydata na prezydenta, konieczne jest utworzenie komitetu wyborczego. Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. O powstaniu komitetu zawiadomić można PKW najpóźniej w 55 dniu przed wyborami – czyli przy terminie wyborów 10 maja – należy to zrobić do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta. Dokonuje go osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do północy w 45 dniu przed dniem wyborów. Termin ten przypada 26 marca. Zgłoszenie kandydata – oprócz danych osobowych i wskazania jego przynależności partyjnej – musi też zawierać także wykaz 100 tys. obywateli popierających zgłoszenie.

PKW rejestruje kandydata na prezydenta jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia w terminie 3 dni. PKW może też postanowić o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli nie posiada on prawa wybieralności.

Najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów Państwowa Komisja Wyborcza – czyli najpóźniej 20 kwietnia – PKW musi wydać obwieszczenie z listą kandydatów.

MM

na_targowisku_zbierali1_01

na_targowisku_zbierali1_15 na_targowisku_zbierali1_02 na_targowisku_zbierali1_03 na_targowisku_zbierali1_04 na_targowisku_zbierali1_05 na_targowisku_zbierali1_06 na_targowisku_zbierali1_07 na_targowisku_zbierali1_08 na_targowisku_zbierali1_09 na_targowisku_zbierali1_10 na_targowisku_zbierali1_11 na_targowisku_zbierali1_12 na_targowisku_zbierali1_13 na_targowisku_zbierali1_14