Na ratunek wysychającym jeziorom

Samorząd Województwa Wielkopolskiego włączył się w ratowanie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego i odbudowy zasobów wodnych we wschodniej Wielkopolsce.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat z jeziora Wilczyńskiego ubyła połowa stanu wody, poziom lustra wody znacznie obniżył się również w jeziorze Kownackim czy Budzisławskim. To efekt nie tylko suszy, ale również działania odkrywek, uruchomionych przez kopalnię Konin.

We wrześniu Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o podjęciu współpracy w zakresie wsparcia zadania polegającego na „Zwiększeniu retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód”. Jest to część projektu pn. „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej”.
We wtorek, 8 listopada w Wilczynie list intencyjny w tej sprawie podpisał Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

– Jednym ze środowiskowych wyzwań na najbliższe lata będzie konieczność przywrócenia zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego i na obszarach przyległych oraz poprawa stosunków hydrologicznych w tym rejonie, a także zwiększenie retencji na terenie Wschodniej Wielkopolski. Ważne jest również właściwe wykorzystanie zbiorników pokopalnianych do prowadzenia gospodarki retencyjnej i przeciwpowodziowej. Takie działania są niezbędne dla poprawy warunków środowiskowych, a także zrównoważonego rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej – tłumaczy Jacek Bogusławski.

Podjęte działania przyczynią się do szybszej odbudowy stosunków wodnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Chodzi w nich m.in. o skierowanie wód możliwych do wykorzystania z rzeki Warty z do zbiorników poodkrywkowych, aby przyspieszyć odbudowę poziomów wodonośnych i podniesienie poziomów zwierciadeł wód w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Stronami podejmującymi realizację tego przedsięwzięcia są między innymi: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZE PAK S.A., Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Województwo Wielkopolskie, a także lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Poza projektowanymi na ten cel środkami pochodzącymi z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który jest elementem Programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje przeznaczyć na ten cel dodatkowe ćwierć miliona złotych pochodzących z budżetu Województwa.

red

na_ratunek

na_ratunek_02